ЦЕНТАР ЗА ИСПИТИВАЊЕ НВО „НИКИНЦИ“

Центар за испитивање НВО ''Никинци'' основан је решењем Заменика Савезног секретара за Народну одбрану 03.05.1951. године, као ''Централни полигон Генералне дирекције индустрије муниције''.
 
Формирањем Техничког опитног центра КоВ 22.03.1973. године, тадашњи Полигон „Никинци“ прелази у састав Техничког опитног центра.
           
Центар заузима значајно место у историји научноистраживачке делатности у области наоружања, пошто су скоро сва истраживања и студије реализовани на основу испитивања обављених у њему. Поред тога, у Центру је извршена валидација највећег дела средстава наоружања која су развијена у последњих педесетак година, као и пријем њихове серијске производње за потребе опремања Војске.
 
За локацију Центра изабран је врло погодан равничарски терен код села Никинци, удаљен 85 km од Београда и 20 km од Шапца. На избор ове локације пресудан утицај имали су повољни климатски услови, правац главне директрисе север - југ са изласком на леву обалу реке Саве, близина друмских и железничких комуникација и некултивисано мочварно земљиште. Целокупна површина Центра износи 3.060 ha.
 
Центар је компентентан и модерно уређен регионални центар за испитивање савремених средстава НВО, упоредив са сличним страним полигонима у развијеним државама.
 
ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ
 
 • завршна и верификациона испитивања средстава ХБО у циљу оцењивања усаглашености средстава НВО са постављеним захтевима,
 • развојна и истраживачка испитивања гађањем,
 • испитивања за потребе оцене квалитета серијске производње средстава НВО,
 • контролно-техничка гађања,
 • одређивање масе барутних пуњења,
 • прикази средстава НВО страним делегацијама.
У Центру се испитују следеће карактеристике средстава НВО:
 • безбедност при гађању са повишеним притиском барутних гасова (торментација),
 • унутрашњебалистички параметри (притисак и почетна брзина),
 • спољнобалистички параметри (домет, прецизност, тачност),
 • управљање вођеним ракетама,
 • отпорност на механичке утицаје (пад, трескање, тумбање, вибрирање, имитација транспорта камионима),
 • отпорност на климатске утицаје (повишена температура, снижена температура, влага...),
 • правилност фрагментације разорних пројектила распрскавањем пројектила у јами, као и радијус убојног дејства распрскавањем у обору - арени,
 • режими гађања артиљеријских и минобацачких система,
 • ефикасност на циљу (пробојност, осветљеност терена, димни ефекат, дисперзија субпројектила...),
 • безбедност и функција упаљача (сигурност испред уста цеви, тренутност, време темпирања, близинско дејство...),
 • ниво балистичке заштите оклопних средстава,
 • ефикасност система за управљање ватром, нишанских и осматрачких справа.
За сва спроведена испитивања Центар врши обраду података мерења преко сопствене рачунарске мреже и издаје протоколе или записнике о извршеном испитивању.
 
ДИРЕКТРИСЕ ЦЕНТРА ЗА ИСПИТИВАЊЕНВО „НИКИНЦИ
 
Директриса „А - Б
Намењена је за испитивање гађањем из артиљеријског и ракетног наоружања на максималном домету до 12.200m као и за испитивање упаљача и прецизности на вертикалну мету. На „А-Б“ правцу налазе се два уређена пласмана и десет неуређених ватрених положаја ван Центра Никинци, са којих се, зависно од домета, могу вршити испитивања уз коришћење мобилне технике за мерења при испитивању НВО. Максимална даљина гађања је 24 km.

Директриса Д
Намењенаје за испитивање гађањем из минобацача и артиљеријског оруђа колибра до 105 mm, чији домет не прелази 6.000m. На Директриси „Д“ се налази један пласман и један ватрени положај.

Директриса „П“
Намењенаје за испитивање стрељачког оружја на домету до 1.300m, оклопа и протиоклопне муниције. На директриси „П“ се налазе два пласмана, два ватрена положаја, два тунела (хватача) пројектила, простор за испитивање пројектила распрскавањем у „ОБОР“-у и пласман за испитивање близинских упаљача.

 
Противтенковски ракетни полигон (ПТРП)                        Распоред пласмана
Намењене за испитивање протиоклопних вођених ракета на домету до 3.000 m. На ПТРП-у се налази једно лансирно место, командни објекат, објекат за смештај и проверу ракета, три кино фото теодолитске станице и три противтенковске панцирне мете (на 500,1.000 и 3.000 m).
 
Центар располаже са осматрачницама (стационарним објектима у којима се за време извођења испитивања налази лице са мерном опремом за мерење, снимање или осматрање пројектила на циљу) и то дуж директрисе „А-Б“ десет, а дуж директрисе „Д“ седам осматрачница.
 
Центар је лоциран на земљишном простору дужине 18,5 kmи ширине у просеку око 2,5 km и има:
 • више уређених пласмана и ватрених положаја,
 • посебно издвојен земљишни простор за смештај УБС „Барутана“ који се налази на површини од 8,78 ha,
 • техничку радионицу,
 • објекте за припрему оружја, оруђа и лансера,
 • ауто-парк,
 • бензинскустаницу,
 • објекте за климо-механичка испитивања и магацински простор,
 • метеоролошкустаницу,
 
За потребе обраде резултата гађања има уређен локални геодетски координатни систем, а у развоју је и безбедоносно информативни систем - БИС
На директрисама постоје уређени пласмани са ватреним положајима са свим потребним објектима за смештај људства, коморама за екстремне температуре, за смештај и припрему муниције за гађање, као и осматрачницама за осматрање дејства пројектила на циљу.

 

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Важнији линкови

Пратите нас