СЕКТОР ЗА МЕТРОЛОГИЈУ
 
Сектор за метрологију састоји се од три метролошке лабораторије првог степена које су од Министарства одбране овлашћене за преглед мерне опреме у области одбране.
 
Сектор за метрологију је, такође, и лабораторија за еталонирање, акредитована код Акредитационог тела Србије (АТС) у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017 (Сертификат бр. 02-009).
 
Основни задатак Сектора за метрологију је метролошко обезбеђење јединица и установа у области одбране, односно обезбеђење метролошке следивости, потребне тачности и поузданости мерења у процесу истраживања, развоја, одржавања и експлоатације средстава НВО.
 
Део слободних капацитета Сектор користи за еталонирање мерне опреме корисницима ван система одбране.
 
Сектор за метрологију је једна од првих акредитованих лабораторија за еталонирање у земљи, а својом компетентношћу, техничком опремљеношћу и квалитетом рада представља лидера у области метрологије у Србији.
 
Лабораторије Сектора су опремљене са 25 примарних војних еталона и другом специфичном мерном опремом неопходном за еталонирање секундарних еталона, радних еталона и мерила. 
 
Метролошка следивост референтних еталона је остварена према нашим националним еталонима, али и према националним еталонима метролошки најразвијенијих земаља (САД, Русија, Немачка и Француска).
 
У Сектору за метрологију раде искусни метролози оспособљени да испуне најстрожије захтеве корисника и примене савремене стандарде и методе еталонирања. У оквиру научноистраживачког рада у Сектору је сопственим снагама реализовано више система за аутоматизовано еталонирање мерне опреме, реализоване су савремене методе еталонирања и урађени су прорачуни мерне несигурности за све примењене методе. Истраживачи Сектора за метрологију објавили су више од 100 радова на најзначајнијим домаћим и страним научним и стручним скуповима из области метрологије. Представници Сектора редовно учествују у раду стручних комисуја Министарства одбране, Дирекције за мере и драгоцене метале и Завода за стандардизацију приликом усвајања прописа и стандарда из области метрологије.
 
Сектор за метрологију поред еталонирања еталона и мерила у лабораторијама Сектора, на захтев корисника, врши еталонирање и на терену. Сектор је стручно и кадровски оспособљен да испуни најстрожије захтеве у области метрологије, тако да обавља и метролошку експертизу, пројектовање и опремање метролошких лабораторија, обуку кадра и одржавање семинара из области метрологије.
 
Усавршавање и сарадња са сродним метролошким лабораторијама стални су задатак Сектора за метрологију.
 
МЕТРОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈА
Лабораторије Сектора за метрологију су:
 
Упитник за праћење задовољству корисника услуге
 Захтев за еталонирање

 

 

 

 

 

 


Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Важнији линкови

Пратите нас