ПРИМАРНА МЕТРОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА НЕЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ, МЛ-03
 
 

Лабораторија има овлашћење Министарства одбране и акредитована је од АТС према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025/2017 за еталонирање еталона и мерила из области:

 

  • притисак,
  • температура,
  • релативна влажност,
  • убрзање код вибрација,
  • звучни притисак и
  • дужина.

 

 

МЛ-03 је оспособљена за еталонирање врхунских еталона и мерила као што су: микрометри, помична мерила, дубиномери, тегови, ваге са неаутоматским функционисањем, ваге са аутоматским и полуаутоматским функционисањем, акцелерометри, виброметри, манометри, барометри, барографи, висиномери, термометри, термографи, термохигрографи, термохигробарографи, калибрационе пећи, термостатирана купатила, клима коморе, хигрометри, хигрографи, мерни микрофони, мерила нивоа буке итд. (обим акредитације).

 

 

Извод из обима акредитације:
 
 
ВЕЛИЧИНЕ
 
МЕРНИ ОПСЕГ
 
МЕРНА НЕСИГУРНОСТ
(k=2)
Осетљивост акцелерометра
1 pC/ms-2 до 1 nC/ms-2
0,43 %
Убрзање код вибрација
1 m/s-2 до 1 km/s-2
0,43 %
 
 
Осетљивост микрофона
у односу на 1 V/Pa
 
 

- 62 dBдо -22 dB

0,05 dB
Звучни притисак у
односу на 20 µPa
10 dBдо 172 dB
0,05 dB
Дужина
0 mm до 150 mm
0,060 mm
Дужина*
0 mm до 320 mm
0,060 mm
Притисак*
100 kPa  до 100.000 kPa
23,4 Pa+2,04·10-5x p+4·10-13x p2
Температура*
-183 °C  до 1.100 °C
0,12 °C
Релативна влажност* 10 % RV  до 100 % RV 0,8 %  до 1,8 %
Маса* 50 mg  до 10 kg 0,29 mg  до 45,1 mg
 
* Само у војном систему метрологије

 

 

 

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Важнији линкови

Пратите нас