Лабораторија за примарне еталоне основних неелектричних величина МЛ 03

 
 

Лабораторија има овлашћење Министарства одбране за преглед еталона и мерила из области:

  • притисак,
  • температура,
  • релативна влажност,
  • убрзање код вибрација,
  • звучни притисак и
  • дужина.

  

Лабораторија је оспособљена да врши еталонирање еталона и мерила као што су: микрометри, помична мерила, дубиномери, тегови, ваге са неаутоматским функционисањем, ваге са аутоматским и полуаутоматским функционисањем, акцелерометри, виброметри, манометри, барометри, барографи, висиномери, термометри, термографи, термохигрографи, термохигробарометри, калибрационе пећи, термостатирана купатила, клима коморе, хигрометри, хигрографи, мерни микрофони, мерила нивоа буке, мерила броја обртаја и др.
 

 

Извод из обима акредитације

ВЕЛИЧИНА

МЕРНИ ОПСЕГ

Дужина

0,5 mm  до  320 mm

Маса

1 mдо  100 kg

Убрзање при кружном кретању

1 m·s-2 до 160 m·s-2

Брзина обртања

10 min-1 до 300000 min-1

Угаона брзина

2 º/s до 600 º/s

Осетљивост акцелерометара

1 pC/m·s-2  до  1 nC/m·s-2

Убрзање код вибрација

1 m·s-2  до  1 km·s-2

Притисак

-100 kPa  до  120 МPa

Температура

-183 oдо  1100 oC

Релативна влажност

10 % RV  до  100 % RV

Осетљивост микрофона у односу на 1 V/

-60 dB  до  -20 dB

Звучни притисак у односу на 20 m

10 dB  до  160 dB

 

Лабораторија је акредитована од стране АТС према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017 за еталонирање еталона и мерила. Обим акредитације дат је у линку.

 

 

 

 

 

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Важнији линкови

Пратите нас