Издавање потврда и изјава за EMC

 Технички опитни центар именован је решењем Министарства економије и регионалног развоја број: 021-03-185/2011-08 од 12. марта 2012. године, као тело за оцењивање усаглашености за следећу опрему обухваћуну Правилником о електромагнетској компатибилности и то: уређаје информационе технологије, машине које се погоне моторима са унутрашњим сагоревањем, индустријске и научне радио фреквенцијске уређаје, апарате за домаћинство, електричне апарате и сличне уређаје, према следећим поступцима: преглед техничке документације са издавањем изјаве о усаглашености са свим битним захтевима из Прилога 1 Правилника, у складу са чланом 9. Правилника и Прилогом 3 Правилника, и преглед техничке документације Потврде о усаглашености са свим битним захтевима из Прилога 1 Правилника, у складу са чланом 10. Правилника. 

Оцењивање усаглашености производа у Техничком опитном центру изводи се на основу законске регулативе у овој области и интерног документа система квалитета  Б.00.109 - Упутство о прегледу техничке документације са издавањем потврде или изјаве о усаглашености из области eлектромагнетске компатибилности. Изводи из овог Упутства представљени су на нашем сајту преко хиперлинкова, ради вашег потпуног информисања о начину и поступку оцењивања усаглашености у Техничком опитном центру.


Све информације везане за поступак оцењивања усаглашености производа према Правилнику о електромагнетној компатибилности можете добити од MSc Биљане Вељковић, дипл.инж.маш. на телефонe 3401-147, 064 8598 - 200 и пп др Александра Ковачевића. дипл.инж.елек. на тел. 3401- 109, 064 8598 - 213.

 


Изводи из Упутства Б.00.109  
 

Законска регулатива 


 

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас