СЕКТОР ЗА ВАЗДУХОПЛОВНА СРЕДСТВА

Сектор за ваздухопловна средства је намењен за реализацију завршних и верификационих испитивања ваздухопловних средстава, наоружања и војне опреме. Такође, надлежан је за развој, имплементацију, организацију и спровођење примењених истраживања везаних за нове методе испитивања, мерења и обраду измерених параметара.
 
Сектор за ваздухопловна средства формиран је након интеграције опитних центара у јединствени интервидовски Технички опитни центар (ТОЦ), 01.08.2006. године. У претходном периоду Сектор за ваздухопловна средства је припадао Ваздухопловном опитном центру (ВОЦ). Ваздухопловни опитни центар је био следбеник традиције Ваздухопловне опитне групе (ВОГ), формиране 14.12.1933. године Указом краља Александра Карађорђевића.

У периоду од 1945. до 2021. године испитано је:
 
 • 204 типа ваздухоплова домаће и стране конструкције и производње (домаће: 95 ваздухоплова и 35 једрилица; стране: 74 ваздухоплова),
 • 107 типова падобрана,
 • 91 врста наоружања (вођена и невођена убојна средства и системи за управљање ватром),
 • 19 типова мета (вучених, вођених и програмираних)
 • и значајан број остале ваздухопловне опреме (нпр. електро и електронске опреме, система ваздухоплова, земаљских ваздухопловно-техничких средстава, заштитне опрема пилота, земаљска средства итд.).

Надлежности и делатности ТОЦ из домена ваздухопловних средстава односе се на следеће области испитивања:

 • утврђивање перформанси ваздухоплова,
 • утврђивање стабилности и управљивости ваздухоплова,
 • испитивање интеграције погонских група на ваздухоплове,
 • испитивање ваздухопловних система,
 • испитивање електронске опреме за комуникацију, навигацију и идентификацију,
 • испитивање нападно-навигационих система,
 • испитивање ваздухопловних убојних средстава,
 • испитивање ваздухопловних мета,
 • испитивање земаљских ваздухопловно-техничких средстава,
 • испитивање свих врста падобрана,
 • испитивање летачке и заштитне опреме,
 • мерење спољашње буке ваздухоплова,
 • испитивање беспилотних летилица.

Наведена испитивања реализују, у непосредној сарадњи, Сектор за ваздухопловна средства и Центар за летна испитивања ТОЦ стационирани на војном аеродрому “Пуковник – пилот Миленко Павловић”.

Испитивања се врше према домаћим (SRPS и SORS) и међународним стандардима (CS, MIL и ICAO).

За објективизацију резултата испитивања Сектор за ваздухопловна средства располаже са различитим мерним инструментима, испитним уређајима, као и савременим аквизиционим система са специјализованим софтверским пакетима за обраду података током испитивања и послелетним анализама. Такође, за потребе испитивања, Сектор за ваздухопловна средства је надлежан и за пројектовање испитно мерне опреме и њену интеграцију на објекат испитивања (ваздухоплов).

 

ТОЦ је овлашћен за обављање цивилних ваздухопловних апликација на основу Уверења о оспособљености за испитивање ваздухоплова у лету број 5/1-01-009/2002-002, издатог од стране Директората цивилног ваздухопловства Србије (на основу Закона о ваздушном саобраћају члан 47), а која укључују:

 

 • испитивање перформанси ваздухоплова у лету,
 • испитивање трајекторија ваздухоплова у лету,
 • испитивање ваздухопловних мотора у лету,
 • испитивање у ваздуху падобрана, параглајдера и делова падобрана,
 • испитивање буке ваздухоплова,
 • утврђивање услова и ограничења за коришћење ваздухоплова и ваздухопловних производа.

ТОЦ поседује Дозволу за обављање делатности организације за пројектовање брoj RS.N.21J.002, издату од стране Директората цивилног ваздухопловства која омогућава обављање испитивања:

 

 • цивилних ваздухоплова који су у складу са EASA CS 23,
 • цивилних ваздухоплова који су у складу са EASA CS 22 (Једрилице/једрилице са мотором),
 • цивилних ваздухоплова који су у складу са EASA CS VLA (Врло лаки авиони),
 • цивилних ваздухоплова који су у складу са EASA CS LSA (Лаки спортски авиони),
 • цивилних ваздухоплова који су у складу са EASA CS 27,
 • цивилних ваздухоплова који су у складу са EASA CS VLR (Врло лаки хеликоптери),
 • клипних ваздухопловних мотора,
 • турбомлазних ваздухопловних мотора,
 • падобрана,
 • параглајдера.


 

 

 

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Важнији линкови

Пратите нас