СЕКТОР ЗА ВАЗДУХОПЛОВНА СРЕДСТВА

Сектор за ваздухопловна средства је намењен за реализацију завршних и верификационих испитивања ваздухоплова, ваздухопловних погонских група, ваздухопловне опреме, падобрана, спасилачке опреме, ваздухопловног наоружања, вучених мета и земаљских ваздухопловно-техничких средстава. Такође, надлежан је за развој, имплементацију, организацију и спровођење примењених истраживања везаних за нове методе мерења и процесирања измерених параметара.
 
Сектор за ваздухопловна средства формиран је након интеграције опитних центара у јединствени интервидовски Технички опитни центар (ТОЦ), 01.08.2006. године. У претходном периоду Сектор је припадао Ваздухопловном опитном центру (ВОЦ). Ваздухопловни опитни центар је био следбеник традиције Ваздухопловне опитне групе (ВОГ), формиране 14.12.1933. године Указом краља Александра Карађорђевића.

У периоду од 1945. до 2006. године испитана су следећа средства:
 • 203 типа ваздухоплова, од којих су:
  • 94 типа домаће конструкције и производње (Галеб Г-2, Галеб Г-4, Галеб Г-4М, Ласта, Орао, Утва 75, Утва 66, Крагуј, Јастреб, 522, Курир, 212, Аеро-3, С-49, Аеро-2 итд.),
  • 35 типова једрилица (Вук-Т, Кошава, Цирус, Метеор, Мачка, Илинденка, Летов, Делфин, Ваја итд.),
  • 74 типа стране конструкције и производње (MiG-21, Mi‑8, SA-342 Gazelle, Whirlwind, F‑86D, F‑86E, Gnat, F‑84G, F‑47D, C-47, Mosquito, Ju-52, Po-2, Pe-2, Il-2, Jak-9 итд.),
 • 102 типа падобрана (личних, теретних и кочећих),
 • 91 врста наоружања (вођена и невођена убојна средства и системи за управљање ватром),
 • 19 типова мета (вучених, вођених и програмираних) и остале опреме (електро и електронска опрема, заштитна опрема пилота, земаљска средства итд.).
 
Основна делатност сектора су примењена истраживања која се односе на:
 • утврђивање перформанси ваздухоплова,
 • утврђивање стабилности и управљивости ваздухоплова,
 • испитивање граничних режима лета ваздухоплова,
 • испитивање и истраживање специјалне електронске и електричне опреме (интервалометри, системи за управљање итд.),
 • испитивање и истраживање карактеристика свих врста ваздухопловних убојних средстава и мета,
 • испитивање ваздухопловних погонских група,
 • испитивање свих врста падобрана,
 • утврђивање реалних карактеристика средстава за пасивно ометање (ИЦ и противрадарских мамаца),
 • испитивање земаљских ваздухопловно-техничких средстава,
 • мерење спољашње буке ваздухоплова по стандарду ICAO Annex 16,
 • мерења масе и положаја центра масе свих типова ваздухоплова,
 • испитивања перформанси ваздухоплова у лету,
 • испитивања стабилности и управљивости ваздухоплова у лету,
 • испитивање ваздухоплова на граничним условима лета,
 • испитивање карактеристика примарних и секундарних команди  лета,
 • учествовање по захтеву Војнотехничког института у испитивању аеродинамичких дериватива и аероеластичних појава ваздухоплова у лету,
 • еталонажу мерних претварача у лету,
 • испитивање ваздухопловних убојних средстава и њихових саставних делова,
 • испитивање интеграције ваздухопловних убојних средстава на ваздухоплове,
 • испитивање одвајања ваздухопловних убојних средстава од ваздухоплова,
 • испитивање спољнобалистичких карактеристика ваздухопловних убојних средстава на  путањи и балистичка мерења и снимања на циљу,
 • испитивање система, делова и уређаја за управљање ватром и контролу ватре при дејству по објектима на земљи и у ваздуху,
 • испитивања основних и подвесних носача и лансера, затим пиротехничких направа и уређаја који се користе у инсталацијама ваздухопловног наоружања,
 • испомоћ ВТИ у испитивању ваздухопловних мета за гађање, ракетирање и бомбардовање,
 • испитивања погонских група ваздухоплова,
 • испитивања хидрауличког система ваздухоплова,
 • испитивања пнеуматског система ваздухоплова,
 • испитивања система за гориво ваздухоплова,
 • испитивања система за пресуризацију, климатизацију и вентилацију ваздухоплова,
 • испитивања функције стајних органа ваздухоплова,
 • испитивања кочионих уређаја точкова ваздухоплова,
 • испитивања пнеуматика точкова ваздухоплова,
 • испитивања земаљске опреме за опслуживање и одржавање структуре и погонске групе ваздухоплова,
 • радио-комуникационе опреме и антена, радио-навигационих уредјаја, нападно-навигационих система, радарске авионске опреме, уређаја за идентификацију и легитимисање, опреме за противелектронску борбу и заштиту и друге електронске опреме,
 • електро-енергетских уређаја и електричних компоненти у системима ваздухоплова,
 • инструмената, кисеоничке и пито инсталације,
 • извиђачке опреме ваздухоплова,
 • људских, теретних и падобрана специјалне намене,
 • опреме за спашавање,
 • летачке и заштитне опреме.
 
Сектор је надлежан и за пројектовање мерног система у оквиру испитивања средстава НВО и његову интеграцију на објекат испитивања. За објективизацију мерних величина користи јединствене аквизиционе системе за трајектографију и телеметријска мерења са специјалним софтверским пакетима за обраду података током испитивања и послелетним анализама.
 
Сектор је овлашћен за обављање цивилних ваздухопловних апликација на основу Уверења о оспособљености за испитивање ваздухоплова у лету издатог од странеДиректората цивилног ваздухопловства Србије (на основу Закона о ваздушном саобраћају члан 47) да обавља следеће делатности:
 • испитивање перформанси ваздухоплова у лету,
 • испитивање трајекторија ваздухоплова у лету,
 • испитивање ваздухопловних мотора у лету,
 • испитивање у ваздуху падобрана, параглајдера и делова падобрана,
 • испитивање буке ваздухоплова,
 • утврђивање услова и ограничења за коришћење ваздухоплова и ваздухопловних производа.
 
Од стране Министарства науке Републике Србије (Управа за заштиту животне средине) ТОЦ је овлашћен, а Сектор је носилац активности мерења комуналне буке.

 

 

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Важнији линкови

Пратите нас