СЕКТОР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ

 
Сектор за електронику је намењен за испитивање електронских, оптоелектронских, електричних и електроенергетских компоненти, подсистема, уређаја и средстава који се уграђују у сложене борбене системе или су готови производи са тржишта. 
 
Основна делатност Сектора је испитивање следећих средстава / карактеристика НВО:

 • уређаји везе и командовања,
 • радарски системи, уређаји и опрема,
 • електронски уређаји у ракетним системима,
 • извиђачки и ометачки системи, уређаји и опрема,
 • командно-информациони системи,
 • криптозаштита говорних и неговорних информација и података, 
 • апликативни софтвер интегрисан у уређај,
 • системи за управљање ватром,
 • термовизијски уређаји,
 • ласерски уређаји,
 • нишанске и осматрачке справе и прибор, ноћни уређаји за осматрање и вожњу,
 • оптички, оптомеханички и оптоелектронски склопови и компоненте,
 • системи за техничку заштиту објеката и простора,
 • електромашински, електронски и електрохемијски извори електричне енергије, 
 • електроенергетска инсталација и опрема борбених и неборбених возила,
 • напајање уређаја електричном енергијом,
 • системи противпожарне заштите,
 • електронски упаљачи специјалне намене,
 • електронски детектори мина и метала итд.,
 • електромагнетне сметње и имуност на електромагнетне сметње,
 • отпорност уређаја, склопова, компонената и саставних делова на утицаје околине (климатски и механички утицаји, утицај корозионе атмосфере, микробиолошки утицај - плесан и заптивеност).

Поред тога, Сектор за електронику надлежан је за испитивање електронских и електроенергетских карактеристика подсистема, уређаја и система уграђених у средства НВО из надлежности других сектора ТОЦ-а. Носилац је задатака хомологационих испитивања електронских и електроенергетских компоненти, склопова и уређаја, развијених за потребе производње и одржавања средстава НВО.

Сектор за електронику пружа услуге и корисницима ван Војске из горе наведених области и врши испитивање других техничких производа који проузрокују радиофреквенцијске сметње.

Сектор у оквиру средстава везе и командовања врши испитивање и оцену квалитета система, средстава и опреме за пренос аналогних и дигиталних говорних информација и података из области: радио преноса свих фреквенцијских опсега (VF, VVF, UVF), различитих снага и домета, са фиксним фреквенцијама и фреквенцијским скакањем, програмабилних и израђених у најсавременијим технологијама, радио-релејног преноса, за пренос једног или више канала, разних модемских, мултиплексних и других уређаја.

Сектор врши испитивање и оцену квалитета система, средстава и опреме: електронског извиђања, електронског ометања, антена и антенског прибора, осматрачких, аквизицијских, нишанских и осталих радара, рачунарских система и рачунара интегрисаних у средства и системе, рачунарске мреже, апликативног софтвера, командно-информационих система итд.
 
Сектор врши испитивање на EMC и утицаје околине. Испитивања се обављају у складу са војним, цивилним стандардима и препорукама: SORS 1029/89, SORS 1762/89, MIL STD 285, MIL STD 461, SORS 4077/89, SORS 5706/89, SRPS CISPR 22, SRPS EN 55014-1, SRPS EN 55011, SRPS IEC CISP 12.

 

 

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Важнији линкови

Пратите нас