Добродошли на сајт Техничког опитног центра


Технички опитни центар је војна научноистраживачка установа Војске Србије, овлашћена за спровођење завршних, верификационих и хомологационих испитивања средстава наоружања и војне опреме и метролошко обезбедјење система одбране.

 
Испитивањима се утврђује степен задовољења постављених тактичко-техничких захтева и усаглашеност средства наоружања и војне опреме са техничким прописима у области одбране.
 
Надлежности:
 
1.    Испитивање:
 • Свих врста наоружања (класично, ракетно, ваздухопловно, морнаричко),
 • Средстава балистичке заштите
 • Свих врста електронских средстава и система (телекомуникацијских, оптоелектронских, аквизиционих, система за управљање ватром…)
 • Електромагнетне компатибилности и отпорности на утицаје околине
 • Свих врста возила (борбених, неборбених, специјалних…) и инжињеријских машина
 • Свих врста бродова (борбених, неборбених, специјалних..)
 • Свих врста ваздухоплова, беспилотних летилица и падобрана
 • Средстава нуклеарне, биолошке и хемијске заштите
 • Свих врста интендантских средстава
2.    Преглед и верификација примарних, секундарних и радних еталона и мерила;
3.    Обука и оспособљавање опитних и пробних пилота;
4.    Приказивање перформанси и летних карактеристика ваздухоплова из домаћег
       развоја потенцијалним купцима и изложбама и митинзима у земљи и иностранству
 
 Технички опитни центар се бави научноистраживачким радом у области:
 • развоја и израде метода испитивања и еталонирања
 • развоја опреме за испитивање и еталонирање
 • израде стандарда и других докумената за потребе испитивања и оцењивања квалитета
Технички опитни центар је прва установа у систему одбране која је успоставила и сертификовала систем менаџмента квалитетом према захтевима стандарда СРПС ИСО 9001.
 
Своју делатност обавља на 3 локације: у Београду, у кругу војног комплекса "Кумодраж", где је смештена Управа са већим делом лабораторијских капацитета, на аеродрому Батајница и на полигону у близини села Никинци код Шапца.
 

Традиција дуга преко 42 годинe, преко 150 дипломираних инжењера од чега око 25 са научним звањима, 25 лабораторија и 2 опитна полигона са око 2000 мерних средстава, преко 6000 елабората и извештаја о извршеним испитивањима, учешће у изради више од 700 стандарда одбране, преко 350 развијених метода испитивања и преко 20000 издатих цертификата о извршеном еталонирању, гаранција су нашег квалитета.

 

 

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Важнији линкови

Пратите нас