УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА НАОРУЖАЊА И ВОЈНЕ ОПРЕМЕ
 
ИСПИТИВАЊЕ НАОРУЖАЊА ОБУХВАТА:
- испитивање класичног наоружања,
- испитивање ракетног наоружања,
- испитивање интеграције наоружања на ваздухопловима,
- испитивање свих врста бродског наоружања
У току извођења гађања са различитим мерним уређајима обављају се:
- сва балистичка мерења на оруђима (напрезања, деформације, брзине и убрзања делова оруђа у току гађања и др.),
- средњотрајектографска мерења и снимања путања пројектила,
- мерења брзине гађања оружја и оруђа,
- мерења пробојности и ефеката дејства свих врста муниције,
- мерења прецизности и тачности гађања оруђа (домета и растурања погодака),
- мерења параметара система вођења ракета.
 
ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ СИСТЕМА ОБУХВАТА:
1. Испитивање електронских војних система
- испитивање телекомуникационих војних система,
- испитивање уређаја за заштиту преноса података,
- испитивање уређаја за ометање и извиђање у ВФ, ВВФ и УВФ опсегу,
- испитивање радарских система,
- испитивање карактеристика антена,
- испитивање електроенергитских карактеристика уређаја,
- испитивање и других система из области електронике и аутоматике
2. Испитивања оптоелектронских војних система:
- испитивање оптичких, оптомеханичких и оптоелектронских нишанских и осматрачких справа,
- испитивање ноћних уређаја за осматрање и вожњу,
- испитивање термовизијских уређаја,
- испитивање ласерских уређаја,
- испитивање средстава за техничку заштиту објеката и простора
3. Испитивање електромагнетске компатибилности
4. Испитивање на утицаје околине (климатски и механички утицаји, заптивеност, утицај корозивне атмосфере, микробиолошки утицај-плесни)
 
ИСПИТИВАЊЕ МОТОТЕХНИЧКИХ И МОРНАРИЧКИХ СРЕДСТАВА ОБУХВАТА:
- борбена и неборбена, путничка и теретна, друмска и теренска, моторна и прикључна возила,
- специјална возила и надградњe,
- мерење механичких величина електричним путем,
- пољопривредне машине и тракторе,
- моторе са унутрашњим сагоревањем,
- процесну технику,
- маневарске карактеристике борбених, неборбених и других пловних објеката,
- мерења апсорбоване снаге пропелера,
- мерења и анализу линеарних и торзионих вибрација,
- ронилачку опрему и системе за подршку роњењу (барокоморе, ронилачка звона и сл.).
 
ИСПИТИВАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА И ВАЗДУХОПЛОВНИХ СРЕДСТАВА ОБУХВАТА:
- утврђивање летних карактеристика ваздухоплова,
- испитивање специјалне електронске и електричне опреме на ваздухопловима,
- испитивање карактеристика свих врста ваздухопловног наоружања, ваздухопловних убојних средстава и мета,
- испитивање ваздухопловних погонских група,
- испитивање свих врста падобрана,
- испитивање параглајдера,
- утврђивање карактеристика средстава за пасивно ометање (IC и противрадарских мамаца),
- испитивање земаљских ваздухопловно-техничких средстава,
- мерење спољашње буке ваздухоплова по стандарду ICAO Annex 16,
- испитивање беспилотних летилица,
- испитивање летачке заштитне опреме,
- обука опитних и пробних пилота и
- приказивање маневарских могућности ваздухоплова.
 
МЕТРОЛОШКА ДЕЛАТНОСТ ОБУХВАТА:
ТОЦ поседује три примарне метролошке лабораторије:
- примарна метролошка лабораторија за основне електричне величине,
- примарна метролошка лабораторија за микроталасну и оптоелектронску технику и
- примарна метролошка лабораторија за неелектричне величине.
Наведене лабораторије за еталонирање су акредитоване од стране Акредитационог тела Србије (АТС) у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025.
Метролошке лабораторије су опремљене са 60 примарних војних еталона и другом специфичном мерном опремом неопходном за еталонирање секундарних еталона, радних еталона и мерила.
Метролошка следљивост референтних еталона је остварена према нашим националним еталонима али и према националним еталонима метролошки најразвијенијих земаља (САД, Русија, Немачка, Француска).
ТОЦ је стручно и кадровски оспособљен да испуни најстрожије захтеве у области метрологије тако да обавља и метролошку експертизу, пројектовање и опремање метролошких лабораторија, као и обуку кадрова и одржавање семинара из области метрологије.
 
Саставни део готово свих испитивања, како комплетних система тако и појединих компонената, је испитивање електромагнетске компатибилности, као и испитивање отпорности уређаја на климомеханичке утицаје околине.

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас