УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА НАОРУЖАЊА И ВОЈНЕ ОПРЕМЕ
 
ИСПИТИВАЊЕ НАОРУЖАЊА ОБУХВАТА:
 
 • испитивање класичног наоружања,
 • испитивање ракетног наоружања,
 • испитивање интеграције наоружања на ваздухопловима,
 • испитивање свих врста бродског наоружања

У току извођења гађања са различитим мерним уређајима обављају се:

 • сва балистичка мерења на оруђима (напрезања, деформације, брзине и убрзања делова оруђа у току гађања и др.),
 • средњотрајектографска мерења и снимања путања пројектила,
 • мерења брзине гађања оружја и оруђа,
 • мерења пробојности и ефеката дејства свих врста муниције,
 • мерења прецизности и тачности гађања оруђа (домета и растурања погодака),
 • мерења параметара система вођења ракета.
 
ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ СИСТЕМА ОБУХВАТА:
 
1. Испитивање електронских војних система
 • - испитивање телекомуникационих војних система,
 • - испитивање уређаја за заштиту преноса података,
 • - испитивање уређаја за ометање и извиђање у ВФ, ВВФ и УВФ опсегу,
 • - испитивање радарских система,
 • - испитивање карактеристика антена,
 • - испитивање електроенергитских карактеристика уређаја,
 • - испитивање и других система из области електронике и аутоматике

2. Испитивања оптоелектронских војних система:

 • испитивање оптичких, оптомеханичких и оптоелектронских нишанских и осматрачких справа,
 • испитивање ноћних уређаја за осматрање и вожњу,
 • испитивање термовизијских уређаја,
 • испитивање ласерских уређаја,
 • испитивање средстава за техничку заштиту објеката и простора
3. Испитивање електромагнетске компатибилности
4. Испитивање на утицаје околине (климатски и механички утицаји, заптивеност, утицај корозивне атмосфере, микробиолошки утицај-плесни)
 
 
ИСПИТИВАЊЕ МОТОТЕХНИЧКИХ И  СРЕДСТАВА РЕЧНИХ ЈЕДИНИЦА ОБУХВАТА:
 
 • борбена и неборбена, путничка и теретна, друмска и теренска, моторна и прикључна возила,
 • специјална возила и надградњe,
 • мерење механичких величина електричним путем,
 • пољопривредне машине и тракторе,
 • моторе са унутрашњим сагоревањем,
 • процесну технику,
 • маневарске карактеристике борбених, неборбених и других пловних објеката,
 • мерења апсорбоване снаге пропелера,
 • мерења и анализу линеарних и торзионих вибрација,
 • ронилачку опрему и системе за подршку роњењу (барокоморе, ронилачка звона и сл.).
 
ИСПИТИВАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА И ВАЗДУХОПЛОВНИХ СРЕДСТАВА ОБУХВАТА:
 
 • утврђивање перформанси ваздухоплова,
 • утврђивање стабилности и управљивости ваздухоплова,
 • испитивање интеграције погонских група на ваздухоплове,
 • испитивање ваздухопловних система,
 • испитивање електронске опреме за комуникацију, навигацију и идентификацију,
 • испитивање нападно-навигационих система,
 • испитивање ваздухопловних убојних средстава,
 • испитивање ваздухопловних мета,
 • испитивање земаљских ваздухопловно-техничких средстава,
 • испитивање свих врста падобрана,
 • испитивање летачке и заштитне опреме,
 • мерење спољашње буке ваздухоплова,
 • испитивање беспилотних летилица.
 
МЕТРОЛОШКА ДЕЛАТНОСТ ОБУХВАТА:
 
ТОЦ поседује три примарне метролошке лабораторије:
 • примарна метролошка лабораторија за основне електричне величине,
 • примарна метролошка лабораторија за микроталасну и оптоелектронску технику и
 • примарна метролошка лабораторија за неелектричне величине.
Наведене лабораторије за еталонирање су акредитоване од стране Акредитационог тела Србије (АТС) у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025.

Метролошке лабораторије су опремљене са 60 примарних војних еталона и другом специфичном мерном опремом неопходном за еталонирање секундарних еталона, радних еталона и мерила.

Метролошка следљивост референтних еталона је остварена према нашим националним еталонима али и према националним еталонима метролошки најразвијенијих земаља (САД, Русија, Немачка, Француска).

ТОЦ је стручно и кадровски оспособљен да испуни најстрожије захтеве у области метрологије тако да обавља и метролошку експертизу, пројектовање и опремање метролошких лабораторија, као и обуку кадрова и одржавање семинара из области метрологије.
 
Саставни део готово свих испитивања, како комплетних система тако и појединих компонената, је испитивање електромагнетске компатибилности, као и испитивање отпорности уређаја на климомеханичке утицаје околине.

 

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас