СЕКТОР ЗА МОТОТЕХНИЧКА И СРЕДСТВА РЕЧНИХ ЈЕДИНИЦА

 

Сектор за мототехничка и средства речних јединица је намењен за испитивања средстава НВО и других техничких средстава из области мототехнике, инжињерије, процесне технике, термотехнике и морнаричких средстава (бродови, пловила и њихови системи). 
 
Сектор се бави испитивањем следећих средстава НВО:
 
 • мототехничка средства (борбена и неборбена возила, теренски аутомобили, прикључна возила, возила са надградњама и процесном опремом специјалне намене за интендантске и санитетске потребе, мотори СУС),
 • инжињеријска средства (багери, дозери, ровокопачи, трактори, компресори, пионирска опрема),
 • средства речних јединица (борбени и неборбени пловни објекти, системи на пловним објектима, ронилачка опрема и системи за подршку роњењу и пловних објеката за кориснике изван ВС).
 
Основна делатност Сектора је испитивање следећих средстава/карактеристика НВО:

 • сигурности функционисања возила (испитивања вожњом),
 • вучно-динамичких карактеристика (брзине, убрзања, успорења, вучне силе, истек и др.),
 • функционална провера кочног система,
 • ефикасности кочног система,
 • карактеристика система за управљање, 
 • карактеристика система еластичног ослањања (сопствене и принудне осцилације),
 • карактеристика проходности (савлађивање природних и вештачких препрека, савлађивање водених препрека: надводним газом, пливањем и подводном вожњом, геометријски параметри проходности и др.),
 • карактеристика специјалних уредјаја возила (ЦРПВ, витло и др.),
 • мерење механичких величина електричним путем,
 • мерење укупне масе, распореда маса и центра масе,
 • мерење буке возила у мировању и кретању,
 • мерење унутрашње буке,
 • мерење буке у животној средини,
 • мерење силе, притиска, помераја, вибрација, нивоа континуалног сигнала, нивоа импулсног звука, спектра звука итд.,
 • испитивање основних карактеристика мотора (брзинске карактеристике, универзалне карактеристике, карактеристике оптерећења, регулационе карактеристике, топлотни биланс, механички степен корисног дејства, потрошња уља, потрошња горива итд.),
 • испитивање погонске сигурности и века мотора, 
 • испитивање стартних карактеристика и рада мотора у екстремним условима околине, 
 • испитивање услова рада и карактеристика мотора и моторских уређаја у конкретној уградњи у реалним условима експлоатације возила (машина, агрегата итд.),
 • испитивање појединих моторских система и уређаја (систем за хлађење, систем за напајање мотора горивом, систем за напајање мотора ваздухом, систем за подмазивање, уређаји за предгревање итд.),
 • система за грејање, вентилацију и климатизацију, мототехничких средстава и објеката и оцењивање њихове комфорности,
 • аеродинамичке особине и друге карактеристике вентилационих и филтровентилационих уређаја у склопу система за вентилацију и система за НХБ заштиту,
 • испитивање комплетних средстава или система која као целина спадају у област процесне технике или термотехнике (покретне кухиње, пекаре, цистерне за воду итд.),
 • испитивање уређаја и система противпожарне заштите,
 • испитивање појединачних термичких процеса као што су: печење, сагоревање, прокувавање, сушење итд.,
 • испитивање термичке изолације на мототехничким средствима, склоповима и уређајима. 
 • борбени, неборбени и други пловни објекти,
 • пловни објекти за кориснике изван ВС,
 • ронилачка опрема (осим одеће и обуће) и системи за подршку роњењу (барокоморе, ронилачка звона итд.),
 • станице за контролу бродског магнетизма и осталих физичких поља брода,
 • радари, радарски детектори, навигацијска средства, средства везе и сигнализације,
 • апсорбована снага пропелера,
 • торзионе вибрације осовинских водова,
 • маневарске карактеристике бродова,
 • линеарне вибрације трупа, машина и опреме,
 • обртни момент погонских бродских машина,
 • отпор изолације генератора, електромотора и кабелских траса,
 • број обртаја ротирајућих делова и склопова,
 • интензитета светлости,
 • количина протока гасова,
 • температура,
 • карактеристике струје и напона.

 

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Важнији линкови

Пратите нас