ЦЕНТАР ЗА ЛЕТНА ИСПИТИВАЊА

Центар за летна испитивања је намењен за подршку верифификационим испитивањима ваздухоплова, ваздухопловне опреме и наоружања.  
 
Центар за летна испитивања формиран је након интеграције опитних центара у јединствени интервидовски Технички опитни центар, 01.08.2006. године. У претходном периоду сектор је припадао Ваздухопловном опитном центру (ВОЦ). Ваздухопловни опитни центар је био следбеник традиције Ваздухопловне опитне групе (ВОГ), формиране 14.12.1933. године Указом краља Александра Карађођевића.
 
Центар учествује у извођењу испитивања цивилних ваздухоплова на основу Уверења о оспособљености за испитивање ваздухоплова у лету издатог од стране Директората цивилног ваздухопловства Србије (на основу Закона о ваздушном саобраћају члан 47), и то:
 • испитивање перформанси ваздухоплова у лету,
 • испитивање трајекторија ваздухоплова у лету,
 • испитивање ваздухопловних мотора у лету,
 • испитивање у ваздуху падобрана, параглајдера и делова падобрана,
 • испитивање буке ваздухоплова,
 • утврђивање услова и ограничења за коришћење ваздухоплова и ваздухопловних производа.
 
Центар је надлежан и за следеће послове:
 • изводи практична испитивања на земљи и у лету средстава НВО, као и средстава и опреме намењених за цивилну употребу,
 • врши опслуживање и одржавање ваздухоплова и других ВТМС из домена првог и другог степена одржавања,
 • врши преобуку и обуку пилотског, падобранског и техничког састава на новоуведеним средствима НВО,
 • врши обуку пробних пилота јединица авијације,
 • врши обуку и проверу пробних пилота ваздухопловних завода и ваздухопловне индустрије,
 • учествује у обуци (школовању) опитних пилота, опитних падобранаца и других специјалности за сопствене потребе,
 • врши приказивање летних карактеристика ваздухоплова и падобрана на митинзима и ваздухопловним изложбама у земљи и иностранству,
 • врши обуку ваздухопловног особља на основу овлашћења Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије.

 

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Важнији линкови

Пратите нас