ПРИМАРНА МЕТРОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МИКРОТАЛАСНУ И ОПТОЕЛЕКТРОНСКУ ТЕХНИКУ, МЛ-02
 
Лабораторија има овлашћење Министарства одбране и акредитована је од АТС према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC17025/2017 за еталонирање еталона и мерила из области:
 
  • микроталасне снаге,
  • микроталасног слабљења,
  • микроталасне импедансе и
  • времена и фреквенције.
МЛ-02 је оспособљена за еталонирање врхунских еталона и мерила као што су: генератори фунција, генератори импулса, сигналгенератори, анализатори фреквенцијског спектра, мерни пријемници, појачавачи, термисторске, термопретварачке и диодне главе, аналогни и селективни волтметри, прорезани мерни водови, микроталасни завршеци, усмерени спрежњаци, микроталасни ватметри, микроталасни ослабљивачи, мерила за микроталасно слабљење, разделници микроталасне снаге, мерачи и генератори АМ и ФМ модулација, фреквенцметри, осцилоскопи, еталони фреквенције, мерачи интервала времена, итд. (обим акредитације).
 
Извод из обима акредитације:
ВЕЛИЧИНЕ
МЕРНИ ОПСЕГ
МЕРНА НЕСИГУРНОСТ
(k=2)
Напон
 
 

100 mV до 100 V, DC до 26,5 GHz

 

0,02 % до 5 %
Микроталасна импеданса
рефлексија 0,01 до 1,10 MHz до 26,5 GHz
рефлексија од 0,04 до 0,4
Усмереност
30 dB до 40 dB, 10 MHz до 26,5 GHz
 

1 dB до 1,2 dB

 

Микроталасна снага
10 mW до 25 W, 100 kHz до 26,5 GHz
0,04 dB до 0,6 dB
Микроталасно слабљење
 

0 dB до 100 dB, DC до 26,5 GHz

 

0,04 dB до 0,6 dB
АM/FM модулација
до 99 % / до 400 kHz
до 3 % / до 5 %
Време
20 ns do 20.000 s
5 ns do 10 s
Фреквенција
5 MHz, 10 MHz
1 ×10-13
(три недеље)
 
 
 
 
 

 

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Важнији линкови

Пратите нас