ИСПИТИВАЊА

 
Технички опитни центар је кадровски оспособљен и технички опремљен да може извршити широк спектар испитивања техничких производа у разним областима.
За поједина испитивања техничких производа Технички опитни центар је акредитована лабораторија према захтевима стандарда SRPSISO/IEC 17025:2001.
 
Испитивања која Технички опитни центар врши као акредитована лабораторија
 
Редни
број
Предмет испитивања (материјал/производ)
Област испитивања
Врста испитивања или карактеристика која се мери (опсег мерења; мерна несигурност)
Метода испитивања (правилник, стандард, валидована метода)
1.
Шлемови за заштиту у индустрији
Испитивање ударом
1.
Испитивање апсорпције удара, метода 4.5
SRPS Z.B1.031:1978-10-28
Механичка испитивања
2.
Испитивање отпорности према пробијању, метода 4.6
3.
Испитивање бочне крутости, метода 4.9
Термичка испитивања
4.
Испитивање запаљивости, метода 4.7
Електрична испитивања
5.
Испитивање електроизолационих својстава, метода 4.8
2.
Шлемови за возаче моторних возила и падобранце
Испитивање ударом
6.
Испитивање ублажавања удара, метода 4.2.5
SRPS Z.B1.032:1982-08-07
Механичка испитивања
7.
Испитивање отпорности према пробијању, метода 4.2.6
8.
Испитивање бочне крутости, метода 4.2.9
Термичка испитивања
9.
Испитивање запаљивости, метода 4.2.7
Електрична испитивања
10.
Испитивање електроизолационих својстава, метода 4.2.8
3.
Шлемови за ватрогасце
Испитивање ударом
11.
Испитивање ублажавања удара, метода 5.1
SRPS Z.B1.400:1982-08-07
Механичка испитивања
12.
Испитивање отпорности према пробијању, метода 5.2
13.
Испитивање бочне крутости, метода 5.5
Термичка испитивања
14.
Испитивање запаљивости, метода 5.3
Електрична испитивања
15.
Испитивање електроизолационих својстава, метода 5.4
4.
Ручни и превозни апарати за гашење пожара
Механичка испитивања
16.
Испитивања вибрацијама, метода 3.1
SRPS Z.C2.022:1980-01-10
17.
Испитивање ефикасности гашења, метода 3.2
18.
Мерење домета млаза и времена непрекидног пражњења, метода 3.3
19.
Мерење количине пене, метода 3.4
20.
Испитивање издржљивости под притиском, метода 3.5
21.
Испитивање непропустљивости, метода 3.6
22.
Испитивање сигурносне направе, метода 3.7
5.
Електрични апарати, уређаји, постројења и друге направе
Електромагнетска компатибилност
23.
Мерење напона сметњи, тачка 4
SRPS N.N0.908:1988-10-30
24.
Мерење снаге сметњи, тачка 5
25.
Мерење јачине поља сметњи, тачка 6
26.
Мерење слабљења сметњи, тачка 7
6.
Индустријски, научни и медицински уређаји
Електромагнетска компатибилност
27.
Мерење на испитном месту, тачка 8
SRPS N.N0.901:1991-11-17
(CISPR 11:1990)
28.
Мерење поља зрачења, тачка 9
29.
Мерење на месту коришћења, тачка 10
 

 Врх^

 

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Важнији линкови

Пратите нас