ОВЛАШЋЕЊА ДОБИЈЕНА ОД ДРЖАВНИХ ОРГАНА

 

Потврда о признавању испитне институције од 18.10.2012. год. и Решење за вршење техничког надзора бродова од 15.08.2016. год. додељених ТОЦ-у од стране Министарства саобраћаја Републике Србије.
 
      Потврда Министарства саобраћаја Решење Министарства саобраћајa
                   
Технички опитни центар је добио овлашћење од Института за стандардизацију Србије број Уп. 1044/10-4/3-02/2005 од 11.11.2005.године за:
Хомологациона испитивања и контролу саобразности хомологационих испитивања возила у односу на електромагнетну компатибилност, према Уредби о хомологацији возила ("Службени лист СРЈ" бр. 51/98) и одредаба прописа E/ECE 324 E/ECE/TRANS 505 Add.9/Rev.2, E/ECE 324 E/ECE/TRANS 505 Add.9/Rev.2/Corr.1, E/ECE 324 E/ECE/TRANS 505 Add.9/Rev.2/Amend.1, E/ECE 324 E/ECE/TRANS 505 Add.9/Rev.2/Amend.2, који се односе на једнообразне прописе о хомологацији возила у односу на електромагнетну компатибилност.
 
Решење
 
Технички опитни центар, на основу уговора са Републичком агенцијом за телекомуникације, од 2006. године врши:
  • контролу усклађености телекомуникационих мрежа, система и средстава са прописаним стандардима и нормативима, испитивања,
  • мерења у поступку техничког прегледа у области телекомуникација
  • испитивања и мерења у поступку техничког прегледа радио станица.

 

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Важнији линкови

Пратите нас