drMunic0.jpg

Одбрана докторске дисертације капетана Ненада Мунића

08. 09. 2017

Дана 07.09.2017. године на Електротехничком факултету - Универзитета у Београду, кп Ненад Мунић одбранио је докторску дисертацију на тему “Одређивање карактеристика електромагнетске емисије уређаја мерених у фарадејевом кавезу помоћу технике обраде ретких сигнала”, пред комисијом у саставу:др Марија Стевановић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драган Олћан, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Александар Ковачевић, научни сарадник, Технички опитни центар, др Златан Стојковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Антоније Ђорђевић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду.

Остварени научни допринос ове дисертације се огледа у развоју нове методе која омогућава да се на основу скаларних мерења, помоћу еквивалентних дипола, применом технике обраде ретких сигнала у Фарадејевом кавезу, одреди електрично поље које тај извор зрачи у слободном простору. То ствара могућност да се мерења у Фарадејевом кавезу могу успешно корелисати са одговарајућим мерењима на отвореном мерном месту. Тиме нова метода омогућава употребу Фарадејевог кавеза као јефтине алтернативе стандардизованим мерним местима за испитивање електромагнетске компатибилности, као што су (полу)анехоичне собе и отворени мерни простор. Новa методa, у односу на стандардизовани мерни поступак у реверберационим собама, омогућава успешно мерење уређаја на фреквенцијама које су испод најниже употребљиве фреквенције реверберационе коморе, као и испод најниже резонантне фреквенције кавеза. То је омогућено коришћењем свих предности сложеног простирања сигнала у Фарадејевом кавезу (енг. multipath).

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Важнији линкови

Пратите нас