Надзорно оцењивање Сектора за метрологију од стране Акредитационог тела Србије

14. 02. 2017

Дана 27.01.2017. године Акредитационо тело Србије је извршио прво, редовно надзорно оцењивање Сектора за метрологију Техничког опитног центра према захтевима стандарда SRPS ISO IEC 17025:2006, на коме је Сектор доказао компетентност без неусаглашености. На овај начин је успешно настављен 3. циклус акредитације, по непреомењеном обиму акредитације, тако да Технички опитни центар може наставити са пружањем услуга еталонирања опреме за мерење електричних и неелектричних величина из свог обима овлашћења у лабораторијама МЛ-01, МЛ-02 и МЛ-03.

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Важнији линкови

Пратите нас