P1040278.JPG

Провера и оцењивање Система менаџмента квалитета

22. 10. 2010

Дана 22. октобра 2010. године у Техничком опитном центру је извршена  надзорна провера ресертификованог Система менаџмента квалитетом, према захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2008, од стране оцењивачког тела А.Д. "Квалитет" из Ниша. Оцењивачки тим од четири члана је извршио надзор уведеног Система менаџмента квалитета у свим организацијским целинама Техничког опитног центра на све три локације - Београду, Батајници и Никинцима.

 

Предмет провере су били: поштовање прописаних процеса и активности, њихова документованост, пракса и записи као објективни докази. Критеријуми провере су били: Стандард 9001:2008, Пословник, поступци и записи. Технички опитни центар је позитивно оцењен, нису констатоване неусаглашености, чиме је важност сертификата SRPS ISO 9001: 2008 продужена и за наредни период.

 

 

 

 

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Важнији линкови

Пратите нас