vodeca.jpg

Ekipa TOC-a na zajedničkom gađanju jedinica Vojske Srbije i Bugarske Armije u Republici Bugarskoj

30. 08. 2011

U vremenu od 15.08.2011.godine do 27.08.2011. godine četiri prestavnika našeg centra su uzeli učešće u zajedničkom bojevom gađanju ciljeva u vazdušnom prostorujedinica za PVD i lovačke avijacije na poligonu „Šabla“ u Republici Bugarskoj. Zadatak tima je bio radarsko praćenje i snimanje podataka koji se odnose na let raketa „NEVA“ i „KUB“ je realizovan angažovanjem balističkog 3D radara. Kao ciljevi su korišćeni padobranska meta sa ugaonim reflektorom, raketa „VOLHOV“ i radio-vođeni avion.
 
 
Posada radara je uspešno realizovala sve predviđene zadatke, a naknadnom obradom radarskih podataka dobiće se jasna slika najbitnijih parametara koji se odnose na trajektoriju i karakteristične faze tokom leta rakete.
Pored toga, prestavnici TOC-a su imali prilike da prisustvuju demonstraciji rada raketnog sistema S-300 iz sastava Bugarske Armije koji je dejstvovao po padobranskoj meti sa ugaonim reflektorom kao ciljem i gađanju lovačke avijacije Vojske Srbije na istu metu raketama vazduh-vazduh.
 
Učešćem u bojevom gađanju ukazala se prilika za razmenu iskustava sa prestavnicima Bugarske Armije koja mogu biti korisna u budućem radu i učešću u sličnim zadacima.

  

 

 

 

 

 

 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Važniji linkovi

Pratite nas