SEKTOR ZA MOTOTEHNIČKA I SREDSTVA REČNIH JEDINICA

 
Sektor za mototehnička i sredstva rečnih jedinica je namenjen za ispitivanja sredstava NVO i drugih tehničkih sredstava iz oblasti mototehnike, inžinjerije, procesne tehnike, termotehnike i mornaričkih sredstava (brodovi, plovila i njihovi sistemi).
 
Sektor se bavi ispitivanjem sledećih sredstava NVO:
 
 • mototehnička sredstva (borbena i neborbena vozila, terenski automobili, priključna vozila, vozila sa nadgradnjama i procesnom opremom specijalne namene za intendantske i sanitetske potrebe, motori SUS),
 • inžinjerijska sredstva (bageri, dozeri, rovokopači, traktori, kompresori, pionirska oprema),
 • sredstva rečnih jedinica (borbeni i neborbeni plovni objekti, sistemi na plovnim objektima, ronilačka oprema i sistemi za podršku ronjenju i plovnih objekata za korisnike izvan VS).
 
Osnovna delatnost Sektora je ispitivanje sledećih sredstava/karakteristika NVO:
 
 • sigurnosti funkcionisanja vozila (ispitivanja vožnjom),
 • vučno-dinamičkih karakteristika (brzine, ubrzanja, usporenja, vučne sile, istek i dr.),
 • funkcionalna provera kočnog sistema,
 • efikasnosti kočnog sistema,
 • karakteristika sistema za upravljanje,
 • karakteristika sistema elastičnog oslanjanja (sopstvene i prinudne oscilacije),
 • karakteristika prohodnosti (savlađivanje prirodnih i veštačkih prepreka, savlađivanje vodenih prepreka: nadvodnim gazom, plivanjem i podvodnom vožnjom, geometrijski parametri prohodnosti i dr.),
 • karakteristika specijalnih uredjaja vozila (CRPV, vitlo i dr.),
 • merenje mehaničkih veličina električnim putem,
 • merenje ukupne mase, rasporeda masa i centra mase,
 • merenje buke vozila u mirovanju i kretanju,
 • merenje unutrašnje buke,
 • merenje buke u životnoj sredini,
 • merenje sile, pritiska, pomeraja, vibracija, nivoa kontinualnog signala, nivoa impulsnog zvuka, spektra zvuka itd.,
 • ispitivanje osnovnih karakteristika motora (brzinske karakteristike, univerzalne karakteristike, karakteristike opterećenja, regulacione karakteristike, toplotni bilans, mehanički stepen korisnog dejstva, potrošnja ulja, potrošnja goriva itd.),
 • ispitivanje pogonske sigurnosti i veka motora,
 • ispitivanje startnih karakteristika i rada motora u ekstremnim uslovima okoline,
 • ispitivanje uslova rada i karakteristika motora i motorskih uređaja u konkretnoj ugradnji u realnim uslovima eksploatacije vozila (mašina, agregata itd.),
 • ispitivanje pojedinih motorskih sistema i uređaja (sistem za hlađenje, sistem za napajanje motora gorivom, sistem za napajanje motora vazduhom, sistem za podmazivanje, uređaji za predgrevanje itd.),
 • sistema za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju, mototehničkih sredstava i objekata i ocenjivanje njihove komfornosti,
 • aerodinamičke osobine i druge karakteristike ventilacionih i filtroventilacionih uređaja u sklopu sistema za ventilaciju i sistema za NHB zaštitu,
 • ispitivanje kompletnih sredstava ili sistema koja kao celina spadaju u oblast procesne tehnike ili termotehnike (pokretne kuhinje, pekare, cisterne za vodu itd.),
 • ispitivanje uređaja i sistema protivpožarne zaštite,
 • ispitivanje pojedinačnih termičkih procesa kao što su: pečenje, sagorevanje, prokuvavanje, sušenje itd.,
 • ispitivanje termičke izolacije na mototehničkim sredstvima, sklopovima i uređajima.
 • borbeni, neborbeni i drugi plovni objekti,
 • plovni objekti za korisnike izvan VS,
 • ronilačka oprema (osim odeće i obuće) i sistemi za podršku ronjenju (barokomore, ronilačka zvona itd.),
 • stanice za kontrolu brodskog magnetizma i ostalih fizičkih polja broda,
 • radari, radarski detektori, navigacijska sredstva, sredstva veze i signalizacije,
 • apsorbovana snaga propelera,
 • torzione vibracije osovinskih vodova,
 • manevarske karakteristike brodova,
 • linearne vibracije trupa, mašina i opreme,
 • obrtni moment pogonskih brodskih mašina,
 • otpor izolacije generatora, elektromotora i kabelskih trasa,
 • broj obrtaja rotirajućih delova i sklopova,
 • intenziteta svetlosti,
 • količina protoka gasova,
 • temperatura,
 • karakteristike struje i napona.

 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Važniji linkovi

Pratite nas