Izdavanje Potvrda o usaglašenosti za EMC


Tehnički opitni centar imenovan je rešenjem Ministarstva privrede broj: 119-01-7/2018-07 od 03. maja 2018. godine, kao telo za ocenjivanje usaglašenosti, za sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti opreme sa zahtevima iz Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti („Službeni glasnik RS“, broj 25/16) i to za sledeće grupe opreme: industrijske i naučne radio frekvencijske uređaje, uređaje informacione tehnologije, aparate za domaćinstvo, električne aparate i slične uređaje, prema sledećim postupcima: pregled tehničke dokumentacije sa izdavanjem Potvrde o usaglašenosti, u skladu sa članom 10. Pravilnika.

 

Ocenjivanje usaglašenosti proizvoda u Tehničkom opitnom centru sprovodi se na osnovu zakonske regulative u ovoj oblasti i internog dokumenta sistema kvaliteta B.00.109 - Uputstvo o pregledu tehničke dokumentacije sa izdavanjem potvrde o usaglašenosti iz oblasti elektromagnetske kompatibilnosti. Izvodi iz ovog Uputstva predstavljeni su na našem sajtu radi vašeg potpunog informisanja o načinu i postupku ocenjivanja usaglašenosti u Tehničkom opitnom centru.

Sve dodatne informacije u vezi postupka ocenjivanja usaglašenosti proizvoda u oblasti elektromagnetske kompatibilnosti možete dobiti od mj dr Nenada Munića, dipl.inž.el. na tel. 011/3401-110 i vs Milorada Antića, struk.inž.-spec., na tel. 011/3401-082.

 Izvodi iz Uputstva B.00.109

 


Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas