USLUGE KOJE SE IZVRŠAVAJU NA OSNOVU DOBIJENIH OVLAŠĆENjA OD NADLEŽNIH MINISTARSTAVA I AGENCIJA

 
- Usluge na osnovu ovlašćenja Agencije za bezbednost saobraćaja
 
Homologaciona ispitivanja i kontrola saobraznosti homologacionih ispitivanja vozila u odnosu na elektromagnetnu kompšatibilnost, prema Urebi o homologaciji vozila („Službeni list SRJ“ br. 51/98) i odredaba propisa EIECE 324 EIECE TRANS 505 Add.9/Rev.3, koji se odnose na jednoobrazne propise o hoologaciji vozila u odnosu na elektromagnetnu kompatibilnost.
 
- Usluge na osnovu ovlašćenja Jugoregistra
 
1.     Merenje i analizu apsorbovane snage
2.     Merenje i analizu obrtnog momenta pogonskih brodskih maššina
3.     Merenje i analizu torzionih vibracija osovinskih vodova
4.     Merenje i analizu linearnih vibracija trupa, mašine i opreme
5.     Merenje i analizu manevarskih karakteristika brodova
6.     Merenje broja obrtaja rotirajućih delova i sklopova
7.     Merenje protoka količine gasova
8.     Merenje cile od 400N do 3600N
9.     Merenje temperature od -20C do 400C
10.   Merenje protoka tečnih fluida od 300l/h do 6000 l/h
11.   Ispitivanje i snimanje karakteristika u realnom vremenu i analizu različitih parametara SUS motora snage od 1100kW
12.   Ispitivanje pumpi
13.   Baždarenje mernih pretvarača u ovlašćenim laboratorijama
14.   Sertifikacija prenosnih protivpožarnih aparata
15.   Merenje otpora izolacije generatora, elektromotora, i kablovskih trasa
16.   Merenje intenziteta svetlosti
17.   Snimanje intenziteta buke
18.   Ispitivanja i merenje karakteristika elektromagnetske kompatibilnosti
19.   Verifikaciju i vrednovanje softvera
20.   Specijalna ispitivanja po zahtevu Jugoregistra
 
Usluge na osnovu rešenja Ministra rada i socijalne politike i dobijene Licence koja je uručena Ministarstvu odbrane Republike Srbije
 
Pregled i ispitivanje opreme za rad.

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas