SEKTOR ZA METROLOGIJU

 
Sektor za metrologiju sastoji se od tri metrološke laboratorije tip A koje su od Ministarstva odbrane ovlašćene za pregled merne opreme u oblasti odbrane.
 
Sektor za metrologiju je, takođe, i laboratorija za etaloniranje, akreditovana kod Akreditacionog tela Srbije (ATS) u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 (Sertifikat br. 02-009).
 
Osnovni zadatak Sektora za metrologiju je metrološko obezbeđenje jedinica i ustanova u oblasti odbrane, odnosno obezbeđenje metrološke sledivosti, potrebne tačnosti i pouzdanosti merenja u procesu istraživanja, razvoja, održavanja i eksploatacije sredstava NVO.
 
Deo slobodnih kapaciteta Sektor koristi za etaloniranje merne opreme korisnicima van sistema odbrane.
 
Sektor za metrologiju je jedna od prvih akreditovanih laboratorija za etaloniranje u zemlji, a svojom kompetentnošću, tehničkom opremljenošću i kvalitetom rada predstavlja lidera u oblasti metrologije u Srbiji.
 
Laboratorije Sektora su opremljene sa 61 primarnih vojnih etalona i drugom specifičnom mernom opremom neophodnom za etaloniranje sekundarnih etalona, radnih etalona i merila.
 
Metrološka sledivost referentnih etalona je ostvarena prema našim nacionalnim etalonima, ali i prema nacionalnim etalonima metrološki najrazvijenijih zemalja (SAD, Švajcarska, Nemačka, Engleska, Danska i Francuska).
 
U Sektoru za metrologiju rade iskusni metrolozi osposobljeni da ispune najstrožije zahteve korisnika i primene savremene standarde i metode etaloniranja. U okviru naučnoistraživačkog rada u Sektoru je sopstvenim snagama realizovano više sistema za automatizovano etaloniranje merne opreme, realizovane su savremene metode etaloniranja i urađeni su proračuni merne nesigurnosti za sve primenjene metode. Istraživači Sektora za metrologiju objavili su više od 100 radova na najznačajnijim domaćim i stranim naučnim i stručnim skupovima iz oblasti metrologije. Predstavnici Sektora redovno učestvuju u radu stručnih komisuja Ministarstva odbrane, Direkcije za mere i dragocene metale i Zavoda za standardizaciju prilikom usvajanja propisa i standarda iz oblasti metrologije.
 
Sektor za metrologiju pored etaloniranja etalona i merila u laboratorijama Sektora, na zahtev korisnika, vrši etaloniranje i na terenu. Sektor je stručno i kadrovski osposobljen da ispuni najstrožije zahteve u oblasti metrologije, tako da obavlja i metrološku ekspertizu, projektovanje i opremanje metroloških laboratorija, obuku kadra i održavanje seminara iz oblasti metrologije.
 
Usavršavanje i saradnja sa srodnim metrološkim laboratorijama stalni su zadatak Sektora za metrologiju.
 
METROLOŠKA LABORATORIJA
 
Laboratorije Sektora za metrologiju su:
 

 Obim akreditacije
 
 Zahtev za etaloniranje

 
Upitnik za praćenje zadovoljstva korisnika usluge
 

Podaci za kontakt:

metrologija@toc.vs.rs

011/3401-011
011/3401-025
011/3401-149
011/3401-153
011/3401-155
011/3401-005
 
 

 

Vojvode Stepe 445, 11000 Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Važniji linkovi

Pratite nas