PRIMARNA METROLOŠKA LABORATORIJA ZA MIKROTALASNU I OPTOELEKTRONSKU TEHNIKU, ML-02

 

Laboratorija ima ovlašćenje Ministarstva odbrane i akreditovana je od ATS prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC17025/2017 za etaloniranje etalona i merila iz oblasti:
 
  • mikrotalasne snage,
  • mikrotalasnog slabljenja,
  • mikrotalasne impedanse i
  • vremena i frekvencije.
ML-02 je osposobljena za etaloniranje vrhunskih etalona i merila kao što su: generatori funcija, generatori impulsa, signalgeneratori, analizatori frekvencijskog spektra, merni prijemnici, pojačavači, termistorske, termopretvaračke i diodne glave, analogni i selektivni voltmetri, prorezani merni vodovi, mikrotalasni završeci, usmereni sprežnjaci, mikrotalasni vatmetri, mikrotalasni oslabljivači, merila za mikrotalasno slabljenje, razdelnici mikrotalasne snage, merači i generatori AM i FM modulacija, frekvencmetri, osciloskopi, etaloni frekvencije, merači intervala vremena, itd. (obim akreditacije).

 

 

Izvod iz obima akreditacije:

VELIČINE

MERNI OPSEG

MERNA NESIGURNOST
(k=2)

Napon

 100 mV do 100 V, DC do 26,5 GHz

0,02 % do 5 %

Mikrotalasna impedansa

refleksija 0,01 do 1,10 MHz do 26,5 GHz

refleksija od 0,04 do 0,4

Usmerenost

30 dB do 40 dB, 10 MHz do 26,5 GHz

 

1 dB do 1,2 dB

Mikrotalasna snaga

10 mW do 25 W, 100 kHz do 26,5 GHz

0,04 dB do 0,6 dB

Mikrotalasno slabљeњe

 0 dB do 100 dB, DC do 26,5 GHz

0,04 dB do 0,6 dB

АM/FM modulacija

do 99 % / do 400 kHz

do 3 % / do 5 %

Vreme

20 ns do 20.000 s

5 ns do 10 s

Frekvencija

5 MHz, 10 MHz

1 ×10-13

(tri nedeљe)

 

 

 

 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Važniji linkovi

Pratite nas