CENTAR ZA LETNA ISPITIVANjA

 
Centar za letna ispitivanja je namenjen za podršku verififikacionim ispitivanjima vazduhoplova, vazduhoplovne opreme i naoružanja.  
 
Centar za letna ispitivanja formiran je nakon integracije opitnih centara u jedinstveni intervidovski Tehnički opitni centar, 01.08.2006. godine. U prethodnom periodu sektor je pripadao Vazduhoplovnom opitnom centru (VOC). Vazduhoplovni opitni centar je bio sledbenik tradicije Vazduhoplovne opitne grupe (VOG), formirane 14.12.1933. godine Ukazom kralja Aleksandra Karađođevića.
 
Centar učestvuje u izvođenju ispitivanja civilnih vazduhoplova na osnovu Uverenja o osposobljenosti za ispitivanje vazduhoplova u letu izdatog od strane Direktorata civilnog vazduhoplovstva Srbije (na osnovu Zakona o vazdušnom saobraćaju član 47), i to:
 • ispitivanje performansi vazduhoplova u letu,
 • ispitivanje trajektorija vazduhoplova u letu,
 • ispitivanje vazduhoplovnih motora u letu,
 • ispitivanje u vazduhu padobrana, paraglajdera i delova padobrana,
 • ispitivanje buke vazduhoplova,
 • utvrđivanje uslova i ograničenja za korišćenje vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda.
 
Centar je nadležan i za sledeće poslove:
 • izvodi praktična ispitivanja na zemlji i u letu sredstava NVO, kao i sredstava i opreme namenjenih za civilnu upotrebu, 
 • vrši opsluživanje i održavanje vazduhoplova i drugih VTMS iz domena prvog i drugog stepena održavanja,
 • vrši preobuku i obuku pilotskog, padobranskog i tehničkog sastava na novouvedenim sredstvima NVO,
 • vrši obuku probnih pilota jedinica avijacije,
 • vrši obuku i proveru probnih pilota vazduhoplovnih zavoda i vazduhoplovne industrije,
 • učestvuje u obuci (školovanju) opitnih pilota, opitnih padobranaca i drugih specijalnosti za sopstvene potrebe,
 • vrši prikazivanje letnih karakteristika vazduhoplova i padobrana na mitinzima i vazduhoplovnim izložbama u zemlji i inostranstvu,
 • vrši obuku vazduhoplovnog osoblja na osnovu ovlašćenja Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije.
 

 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Važniji linkovi

Pratite nas