USLUGE ISPITIVANjA NAORUŽANjA I VOJNE OPREME

 
ISPITIVANjE NAORUŽANjA OBUHVATA:

 • ispitivanje klasičnog naoružanja,
 • ispitivanje raketnog naoružanja,
 • ispitivanje integracije naoružanja na vazduhoplovima,
 • ispitivanje svih vrsta brodskog naoružanja
U toku izvođenja gađanja sa različitim mernim uređajima obavljaju se:
 • sva balistička merenja na oruđima (naprezanja, deformacije, brzine i ubrzanja delova oruđa u toku gađanja i dr.),
 • srednjotrajektografska merenja i snimanja putanja projektila,
 • merenja brzine gađanja oružja i oruđa,
 • merenja probojnosti i efekata dejstva svih vrsta municije,
 • merenja preciznosti i tačnosti gađanja oruđa (dometa i rasturanja pogodaka),
 • merenja parametara sistema vođenja raketa.
 
ISPITIVANjE ELEKTRONSKIH SISTEMA OBUHVATA:

1. Ispitivanje elektronskih vojnih sistema
 • ispitivanje telekomunikacionih vojnih sistema,
 • ispitivanje uređaja za zaštitu prenosa podataka,
 • ispitivanje uređaja za ometanje i izviđanje u VF, VVF i UBF opsegu,
 • ispitivanje radarskih sistema,
 • ispitivanje karakteristika antena,
 • ispitivanje elektroenergitskih karakteristika uređaja,
 • ispitivanje i drzgih sistema iz oblasti elektronike i automatike

2. Ispitivanja optoelektronskih vojnih sistema:

 • ispitivanje optičkih, optomehaničkih i optoelektronskih nišanskih i osmatračkih sprava,
 • ispitivanje noćnih uređaja za osmatranje i vožnju,
 • ispitivanje termovizijskih uređaja,
 • ispitivanje laserskih uređaja,
 • ispitivanje sredstava za tehničku zaštitu objekata i prostora

3. Ispitivanje elektromagnetske kompativbilnosti

4. Ispitivanje na uticaje okoline (klimatski i mehanički uticaji, zaptivenost, uticaj korozivne atmosfere, mikrobiološki uticaj-plesni)

 
ISPITIVANjE MOTOTEHNIČKIH I SREDSTAVA REČNIH JEDINICA OBUHVATA:

 • borbena i neborbena, putnička i teretna, drumska i terenska, motorna i priključna vozila,
 • specijalna vozila i nadgradnje,
 • merenje mehaničkih veličina električnim putem,
 • poljoprivredne mašine i traktore,
 • motore sa unutrašnjim sagorevanjem,
 • procesnu tehniku,
 • manevarske karakteristike borbenih, neborbenih i drugih plovnih objekata,
 • merenja apsorbovane snage propelera,
 • merenja i analizu linearnih i torzionih vibracija,
 • ronilačku opremu i sisteme za podršku ronjenju (barokomore, ronilačka zvona i sl.).
 
ISPITIVANjE VAZDUHOPLOVA I VAZDUHOPLOVNIH SREDSTAVA OBUHVATA:
 
 • utvrđivanje performansi vazduhoplova,
 • utvrđivanje stabilnosti i upravljivosti vazduhoplova,
 • ispitivanje integracije pogonskih grupa na vazduhoplove,
 • ispitivanje vazduhoplovnih sistema,
 • ispitivanje elektronske opreme za komunikaciju, navigaciju i identifikaciju,
 • ispitivanje napadno-navigacionih sistema,
 • ispitivanje vazduhoplovnih ubojnih sredstava,
 • ispitivanje vazduhoplovnih meta,
 • ispitivanje zemaljskih vazduhoplovno-tehničkih sredstava,
 • ispitivanje svih vrsta padobrana,
 • ispitivanje letačke i zaštitne opreme,
 • merenje spoljašnje buke vazduhoplova,
 • ispitivanje bespilotnih letilica.
 
METROLOŠKA DELATNOST OBUHVATA:

TOC poseduje tri primarne metrološke laboratorije:
 • primarna metrološka laboratorija za osnovne električne veličine,
 • primarna metrološka laboratorija za mikrotalasnu i optoelektronsku tehniku i
 • primarna metrološka laboratorija za neelektrične veličine.
Navedene laboratorije za etaloniranje su akreditovane od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS) u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025.

Metrološke laboratorije su opremljene sa 60 primarnih vojnih etalona i drugom specifičnom mernom opremom neophodnom za etaloniranje sekundarnih etalona, radnih etalona i merila.

Metrološka sledljivost referentnih etalona je ostvarena prema našim nacionalnim etalonima ali i prema nacionalnim etalonima metrološki najrazvijenijih zemalja (SAD, Rusija, Nemačka, Francuska).

TOC je stručno i kadrovski osposobljen da ispuni najstrožije zahteve u oblasti metrologije tako da obavlja i metrološku ekspertizu, projektovanje i opremanje metroloških laboratorija, kao i obuku kadrova i održavanje seminara iz oblasti metrologije.
 
Sastavni deo gotovo svih ispitivanja, kako kompletnih sistema tako i pojedinih komponenata, je ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti, kao i ispitivanje otpornosti uređaja na klimomehaničke uticaje okoline.

 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas