USLUGE ISPITIVANjA NAORUŽANjA I VOJNE OPREME

 
ISPITIVANjE NAORUŽANjA OBUHVATA:
- ispitivanje klasičnog naoružanja,
- ispitivanje raketnog naoružanja,
- ispitivanje integracije naoružanja na vazduhoplovima,
- ispitivanje svih vrsta brodskog naoružanja
U toku izvođenja gađanja sa različitim mernim uređajima obavljaju se:
- sva balistička merenja na oruđima (naprezanja, deformacije, brzine i ubrzanja delova oruđa u toku gađanja i dr.),
- srednjotrajektografska merenja i snimanja putanja projektila,
- merenja brzine gađanja oružja i oruđa,
- merenja probojnosti i efekata dejstva svih vrsta municije,
- merenja preciznosti i tačnosti gađanja oruđa (dometa i rasturanja pogodaka),
- merenja parametara sistema vođenja raketa.
 
ISPITIVANjE ELEKTRONSKIH SISTEMA OBUHVATA:
1. Ispitivanje elektronskih vojnih sistema
- ispitivanje telekomunikacionih vojnih sistema,
- ispitivanje uređaja za zaštitu prenosa podataka,
- ispitivanje uređaja za ometanje i izviđanje u VF, VVF i UBF opsegu,
- ispitivanje radarskih sistema,
- ispitivanje karakteristika antena,
- ispitivanje elektroenergitskih karakteristika uređaja,
- ispitivanje i drzgih sistema iz oblasti elektronike i automatike
2. Ispitivanja optoelektronskih vojnih sistema:
- ispitivanje optičkih, optomehaničkih i optoelektronskih nišanskih i osmatračkih sprava,
- ispitivanje noćnih uređaja za osmatranje i vožnju,
- ispitivanje termovizijskih uređaja,
- ispitivanje laserskih uređaja,
- ispitivanje sredstava za tehničku zaštitu objekata i prostora
3. Ispitivanje elektromagnetske kompativbilnosti
4. Ispitivanje na uticaje okoline (klimatski i mehanički uticaji, zaptivenost, uticaj korozivne atmosfere, mikrobiološki uticaj-plesni)
 
ISPITIVANjE MOTOTEHNIČKIH I MORNARIČKIH SREDSTAVA OBUHVATA:
- borbena i neborbena, putnička i teretna, drumska i terenska, motorna i priključna vozila,
- specijalna vozila i nadgradnje,
- merenje mehaničkih veličina električnim putem,
- poljoprivredne mašine i traktore,
- motore sa unutrašnjim sagorevanjem,
- procesnu tehniku,
- manevarske karakteristike borbenih, neborbenih i drugih plovnih objekata,
- merenja apsorbovane snage propelera,
- merenja i analizu linearnih i torzionih vibracija,
- ronilačku opremu i sisteme za podršku ronjenju (barokomore, ronilačka zvona i sl.).
 
ISPITIVANjE VAZDUHOPLOVA I VAZDUHOPLOVNIH SREDSTAVA OBUHVATA:
- utvrđivanje letnih karakteristika vazduhoplova,
- ispitivanje specijalne elektronske i električne opreme na vazduhoplovima,
- ispitivanje karakteristika svih vrsta vazduhoplovnog naoružanja, vazduhoplovnih ubojnih sredstava i meta,
- ispitivanje vazduhoplovnih pogonskih grupa,
- ispitivanje svih vrsta padobrana,
- ispitivanje paraglajdera,
- utvrđivanje karakteristika sredstava za pasivno ometanje (IC i protivradarskih mamaca),
- ispitivanje zemaljskih vazduhoplovno-tehničkih sredstava,
- merenje spoljašnje buke vazduhoplova po standardu ICAO Annex 16,
- ispitivanje bespilotnih letilica,
- ispitivanje letačke zaštitne opreme,
- obuka opitnih i probnih pilota i
- prikazivanje manevarskih mogućnosti vazduhoplova.
 
METROLOŠKA DELATNOST OBUHVATA:
TOC poseduje tri primarne metrološke laboratorije:
- primarna metrološka laboratorija za osnovne električne veličine,
- primarna metrološka laboratorija za mikrotalasnu i optoelektronsku tehniku i
- primarna metrološka laboratorija za neelektrične veličine.
Navedene laboratorije za etaloniranje su akreditovane od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS) u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025.
Metrološke laboratorije su opremljene sa 60 primarnih vojnih etalona i drugom specifičnom mernom opremom neophodnom za etaloniranje sekundarnih etalona, radnih etalona i merila.
Metrološka sledljivost referentnih etalona je ostvarena prema našim nacionalnim etalonima ali i prema nacionalnim etalonima metrološki najrazvijenijih zemalja (SAD, Rusija, Nemačka, Francuska).
TOC je stručno i kadrovski osposobljen da ispuni najstrožije zahteve u oblasti metrologije tako da obavlja i metrološku ekspertizu, projektovanje i opremanje metroloških laboratorija, kao i obuku kadrova i održavanje seminara iz oblasti metrologije.
 
Sastavni deo gotovo svih ispitivanja, kako kompletnih sistema tako i pojedinih komponenata, je ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti, kao i ispitivanje otpornosti uređaja na klimomehaničke uticaje okoline.

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas