ISTORIJAT

 
 
Први командант ТОЦ-аRazvoj i istraživanje u oblasti naoružanja i vojne opreme ima dugu tradiciju u Srpskoj Vojsci. Prva vazduhoplovna opitna grupa formirana je 14. decembra 1933. Nakon drugog svetskog rata, 1945. god. formirana je Centralna vojnotehnička laboratorija. Iste godine je konstituisan Vazduhoplovni opitni centar (VOC), koji je nastavio tradicije Vazduhoplovne opitne grupe. Godine 1951. osnovan je poligon Nikinci, centralni opitni poligon za potrebe vojne industrije.
 
Tehnički opitni centar (TOC) je formiran 22.03.1973. godine, transformacijom sedam vojnotehničkih instituta kopnene vojske. U sastav TOC-a ušli su delovi ranijih instituta, koji su se bavili ispitivanjem i ocenjivanjem kvaliteta sredstava naoružanja i vojne opreme i opitni poligoni "Nikinci" i "Prevlaka". Poligon "Prevlaka" je 1992. godine izmešten na drugu lokaciju i reorganizovan u opitni poligon "Luštica".
 
Mornarički opitni centar formiran je 1980. god. sa sedištem u pomorskoj vojnoj bazi “Lora” u Splitu. Do 1991. god. MOC je radio oslonjen na Brodarski institut iz Zagreba. Nakon raspada bivše države MOC je predislociran u Tivat sa sedištem u Mornaričkom tehničkom remontnom zavodu “Sava Kovačević” gde je nastavio rad kao ovlašteni organ za ispitivanje Sektora za ratnu mornaricu GŠVJ.
 
Zahvaljujući postignutim rezultatima, Tehnički opitni centar je 27. aprila 1983. godine upisan u registar vojnih naučnih ustanova.
 
Savezna vlada je u junu 1998. godine donela odluku o davanju saglasnosti na Statut Tehničkog opitnog centra, čime je TOC dobio status vojne naučne ustanove u obliku istraživačkog centra.
 
Rešenjem Ministra odbrane od 01.08.2006. godine u sastav Tehničkog opitnog centra integrisani su Vazduhoplovni opitni centar i Mornarički opitni centar. Prema novoj organizaciji Tehničkog opitnog centra, u njegovom sastavu više se ne nalazi poligon "Luštica".
 

 Tehnički opitni centar svoju delatnost obavlja na tri lokacije. Sedište i najveći broj laboratorija nalazi se u Beogradu, ul. Vojvode Stepe 445. Centar za ispitivanje naoružanja i vojne opreme smešten je u selu Nikincu, između gradova Šabac i Ruma. Centar za letna ispitivanja i Sektor za vazduhoplovna sredstva nalaze se na aerodromu Batajnica, nadomak Beograda.

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Važniji linkovi

Pratite nas