SEKTOR ZA VAZDUHOPLOVNA SREDSTVA

 

Sektor za vazduhoplovna sredstva je namenjen za realizaciju završnih i verifikacionih ispitivanja vazduhoplova, vazduhoplovnih pogonskih grupa, vazduhoplovne opreme, padobrana, spasilačke opreme, vazduhoplovnog naoružanja, vučenih meta i zemaljskih vazduhoplovno-tehničkih sredstava. Takođe, nadležan je za razvoj, implementaciju, organizaciju i sprovođenje primenjenih istraživanja vezanih za nove metode merenja i procesiranja izmerenih parametara.

 

Sektor za vazduhoplovna sredstva formiran je nakon integracije opitnih centara u jedinstveni intervidovski Tehnički opitni centar (TOC), 01.08.2006. godine. U prethodnom periodu Sektor je pripadao Vazduhoplovnom opitnom centru (VOC). Vazduhoplovni opitni centar je bio sledbenik tradicije Vazduhoplovne opitne grupe (VOG), formirane 14.12.1933. godine Ukazom kralja Aleksandra Karađorđevića.

 

U periodu od 1945. do 2006. godine ispitana su sledeća sredstva:

 • 203 tipa vazduhoplova, od kojih su:
  • 94 tipa domaće konstrukcije i proizvodnje (Galeb G-2, Galeb G-4, Galeb G-4M, Lasta, Orao, Utva 75, Utva 66, Kraguj, Jastreb, 522, Kurir, 212, Aero-3, S-49, Aero-2 itd.),
  • 35 tipova jedrilica (Vuk-T, Košava, Cirus, Meteor, Mačka, Ilindenka, Letov, Delfin, Vaja itd.),
  • 74 tipa strane konstrukcije i proizvodnje (MiG-21, Mi‑8, SA-342 Gazelle, Whirlwind, F‑86D, F‑86E, Gnat, F‑84G, F‑47D, C-47, Mosquito, Ju-52, Po-2, Pe-2, Il-2, Jak-9 itd.),
 • 102 tipa padobrana (ličnih, teretnih i kočećih),
 • 91 vrsta naoružanja (vođena i nevođena ubojna sredstva i sistemi za upravljanje vatrom),
 • 19 tipova meta (vučenih, vođenih i programiranih) i ostale opreme (elektro i elektronska oprema, zaštitna oprema pilota, zemaljska sredstva itd.).

 

Osnovna delatnost sektora su primenjena istraživanja koja se odnose na:

 • utvrđivanje performansi vazduhoplova,
 • utvrđivanje stabilnosti i upravljivosti vazduhoplova,
 • ispitivanje graničnih režima leta vazduhoplova,
 • ispitivanje i istraživanje specijalne elektronske i električne opreme (intervalometri, sistemi za upravljanje itd.),
 • ispitivanje i istraživanje karakteristika svih vrsta vazduhoplovnih ubojnih sredstava i meta,
 • ispitivanje vazduhoplovnih pogonskih grupa,
 • ispitivanje svih vrsta padobrana,
 • utvrđivanje realnih karakteristika sredstava za pasivno ometanje (IC i protivradarskih mamaca),
 • ispitivanje zemaljskih vazduhoplovno-tehničkih sredstava,
 • merenje spoljašnje buke vazduhoplova po standardu ICAO Annex 16,
 • merenja mase i položaja centra mase svih tipova vazduhoplova,
 • ispitivanja performansi vazduhoplova u letu,
 • ispitivanja stabilnosti i upravljivosti vazduhoplova u letu,
 • ispitivanje vazduhoplova na graničnim uslovima leta,
 • ispitivanje karakteristika primarnih i sekundarnih komandi  leta,
 • učestvovanje po zahtevu Vojnotehničkog instituta u ispitivanju aerodinamičkih derivativa i aeroelastičnih pojava vazduhoplova u letu,
 • etalonažu mernih pretvarača u letu,
 • ispitivanje vazduhoplovnih ubojnih sredstava i njihovih sastavnih delova,
 • ispitivanje integracije vazduhoplovnih ubojnih sredstava na vazduhoplove,
 • ispitivanje odvajanja vazduhoplovnih ubojnih sredstava od vazduhoplova,
 • ispitivanje spoljnobalističkih karakteristika vazduhoplovnih ubojnih sredstava na  putanji i balistička merenja i snimanja na cilju,
 • ispitivanje sistema, delova i uređaja za upravljanje vatrom i kontrolu vatre pri dejstvu po objektima na zemlji i u vazduhu,
 • ispitivanja osnovnih i podvesnih nosača i lansera, zatim pirotehničkih naprava i uređaja koji se koriste u instalacijama vazduhoplovnog naoružanja,
 • ispomoć VTI u ispitivanju vazduhoplovnih meta za gađanje, raketiranje i bombardovanje,
 • ispitivanja pogonskih grupa vazduhoplova,
 • ispitivanja hidrauličkog sistema vazduhoplova,
 • ispitivanja pneumatskog sistema vazduhoplova,
 • ispitivanja sistema za gorivo vazduhoplova,
 • ispitivanja sistema za presurizaciju, klimatizaciju i ventilaciju vazduhoplova,
 • ispitivanja funkcije stajnih organa vazduhoplova,
 • ispitivanja kočionih uređaja točkova vazduhoplova,
 • ispitivanja pneumatika točkova vazduhoplova,
 • ispitivanja zemaljske opreme za opsluživanje i održavanje strukture i pogonske grupe vazduhoplova,
 • radio-komunikacione opreme i antena, radio-navigacionih uredjaja, napadno-navigacionih sistema, radarske avionske opreme, uređaja za identifikaciju i legitimisanje, opreme za protivelektronsku borbu i zaštitu i druge elektronske opreme,
 • elektro-energetskih uređaja i električnih komponenti u sistemima vazduhoplova,
 • instrumenata, kiseoničke i pito instalacije,
 • izviđačke opreme vazduhoplova,
 • ljudskih, teretnih i padobrana specijalne namene,
 • opreme za spašavanje,
 • letačke i zaštitne opreme.

 

Sektor je nadležan i za projektovanje mernog sistema u okviru ispitivanja sredstava NVO i njegovu integraciju na objekat ispitivanja. Za objektivizaciju mernih veličina koristi jedinstvene akvizicione sisteme za trajektografiju i telemetrijska merenja sa specijalnim softverskim paketima za obradu podataka tokom ispitivanja i posleletnim analizama.

 

Sektor je ovlašćen za obavljanje civilnih vazduhoplovnih aplikacija na osnovu Uverenja o osposobljenosti za ispitivanje vazduhoplova u letu izdatog od straneDirektorata civilnog vazduhoplovstva Srbije (na osnovu Zakona o vazdušnom saobraćaju član 47) da obavlja sledeće delatnosti:

 • ispitivanje performansi vazduhoplova u letu,
 • ispitivanje trajektorija vazduhoplova u letu,
 • ispitivanje vazduhoplovnih motora u letu,
 • ispitivanje u vazduhu padobrana, paraglajdera i delova padobrana,
 • ispitivanje buke vazduhoplova,
 • utvrđivanje uslova i ograničenja za korišćenje vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda.

 

Od strane Ministarstva nauke Republike Srbije (Uprava za zaštitu životne sredine) TOC je ovlašćen, a Sektor je nosilac aktivnosti merenja komunalne buke.

 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Važniji linkovi

Pratite nas