SEKTOR ZA VAZDUHOPLOVNA SREDSTVA

Sektor za vazduhoplovna sredstva je namenjen za realizaciju završnih i verifikacionih ispitivanja vazduhoplovnih sredstava, naoružanja i vojne opreme. Takođe, nadležan je za razvoj, implementaciju, organizaciju i sprovođenje primenjenih istraživanja vezanih za nove metode ispitivanja, merenja i obradu izmerenih parametara.

 
Sektor za vazduhoplovna sredstva formiran je nakon integracije opitnih centara u jedinstveni intervidovski Tehnički opitni centar (TOC), 01.08.2006. godine. U prethodnom periodu Sektor za vazduhoplovna sredstva je pripadao Vazduhoplovnom opitnom centru (VOC). Vazduhoplovni opitni centar je bio sledbenik tradicije Vazduhoplovne opitne grupe (VOG), formirane 14.12.1933. godine Ukazom kralja Aleksandra Karađorđevića.

U periodu od 1945. do 2021. godine ispitano je:

 • 204 tipa vazduhoplova domaće i strane konstrukcije i proizvodnje (domaće: 95 vazduhoplova i 35 jedrilica; strane: 74 vazduhoplova),
 • 107 tipova padobrana,
 • 91 vrsta naoružanja (vođena i nevođena ubojna sredstva i sistemi za upravljanje vatrom),
 • 19 tipova meta (vučenih, vođenih i programiranih) i
 • značajan broj ostale vazduhoplovne opreme (npr. elektro i elektronske opreme, sistema vazduhoplova, zemaljskih vazduhoplovno-tehničkih sredstava, zaštitne oprema pilota, zemaljska sredstva itd.).

Nadležnosti i delatnosti TOC iz domena vazduhoplovnih sredstava odnose se na sledeće oblasti ispitivanja:

 • utvrđivanje performansi vazduhoplova,
 • utvrđivanje stabilnosti i upravljivosti vazduhoplova,
 • ispitivanje integracije pogonskih grupa na vazduhoplove,
 • ispitivanje vazduhoplovnih sistema,
 • ispitivanje elektronske opreme za komunikaciju, navigaciju i identifikaciju,
 • ispitivanje napadno-navigacionih sistema,
 • ispitivanje vazduhoplovnih ubojnih sredstava,
 • ispitivanje vazduhoplovnih meta,
 • ispitivanje zemaljskih vazduhoplovno-tehničkih sredstava,
 • ispitivanje svih vrsta padobrana,
 • ispitivanje letačke i zaštitne opreme,
 • merenje spoljašnje buke vazduhoplova,
 • ispitivanje bespilotnih letilica.

Navedena ispitivanja realizuju, u neposrednoj saradnji, Sektor za vazduhoplovna sredstva i Centar za letna ispitivanja TOC stacionirani na vojnom aerodromu “Pukovnik – pilot Milenko Pavlović”.
 

Ispitivanja se vrše prema domaćim (SRPS i SORS) i međunarodnim standardima (CS, MIL i ICAO).

Za objektivizaciju rezultata ispitivanja Sektor za vazduhoplovna sredstva raspolaže sa različitim mernim instrumentima, ispitnim uređajima, kao i savremenim akvizicionim sistema sa specijalizovanim softverskim paketima za obradu podataka tokom ispitivanja i posleletnim analizama. Takođe, za potrebe ispitivanja, Sektor za vazduhoplovna sredstva je nadležan i za projektovanje ispitno merne opreme i njenu integraciju na objekat ispitivanja (vazduhoplov).


TOC je ovlašćen za obavljanje civilnih vazduhoplovnih aplikacija na osnovu Uverenja o osposobljenosti za ispitivanje vazduhoplova u letu broj 5/1-01-009/2002-002, izdatog od strane Direktorata civilnog vazduhoplovstva Srbije (na osnovu Zakona o vazdušnom saobraćaju član 47), a koja uključuju:

 

 • ispitivanje performansi vazduhoplova u letu,
 • ispitivanje trajektorija vazduhoplova u letu,
 • ispitivanje vazduhoplovnih motora u letu,
 • ispitivanje u vazduhu padobrana, paraglajdera i delova padobrana,
 • ispitivanje buke vazduhoplova,
 • utvrđivanje uslova i ograničenja za korišćenje vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda.

TOC poseduje Dozvolu za obavljanje delatnosti organizacije za projektovanje broj RS.N.21J.002, izdatu od strane Direktorata civilnog vazduhoplovstva koja omogućava obavljanje ispitivanja:

 

 • civilnih vazduhoplova koji su u skladu sa EASA CS 23,
 • civilnih vazduhoplova koji su u skladu sa EASA CS 22 (Jedrilice/jedrilice sa motorom),
 • civilnih vazduhoplova koji su u skladu sa EASA CS VLA (Vrlo laki avioni),
 • civilnih vazduhoplova koji su u skladu sa EASA CS LSA (Laki sportski avioni),
 • civilnih vazduhoplova koji su u skladu sa EASA CS 27
 • civilnih vazduhoplova koji su u skladu sa EASA CS VLR (Vrlo laki helikopteri),
 • klipnih vazduhoplovnih motora,
 • turbomlaznih vazduhoplovnih motora,
 • padobrana,
 • paraglajdera.

 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Važniji linkovi

Pratite nas