KONTROLNO TELO

 
Tehnički opitni centar je od Akreditacionog tela Srbije dobio sertifikat broj 06-026 od 07.03.2008. godine, kojim se potvrđuje da je TOC ispunio zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17020:2012, tip A za obavljanje poslova kontrolisanja koji su specificirani u Rešenju o utvrđivanju obima akreditacije. Akreditacija je obnovljena tokom 2020. godine prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17020:2012.
 
 

 
Politika kvaliteta
 

 

 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Važniji linkovi

Pratite nas