PIB
 
Poreski identifikacioni broj (PIB): 102116082
Matični broj pravnog lica: 07093608
Mesto izdavanja računa: Beograd

 
Pun naziv: Tehnički opitni centar
Skraćeni naziv: TOC
Ovlašćeno lice: pukovnik dr Saša Veselinović, dipl. inž.
Adresa: Vojvode Stepe 445, 11000 Beograd
Telefon: 011/300 50 65
Faks: 011/397 74 22
E-mail: toc@toc.vs.rs

 
Broj potvrde o evidenciji PDV: 135328814
Tehnički opitni centar je obveznik PDV-a.

 
Šifra delatnosti: 140121
 

 


Podaci o računu u banci:
  • 840-1620-21 Računovodstveni centar Ministarstva odbrane (rashodi)
  • 840-19540845-28 Računovodstveni centar Ministarstva odbrane (prihodi)

 

 

 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Važniji linkovi

Pratite nas