CENTAR ZA ISPITIVANjE PROIZVODA

 
Tehnički opitni centar - Centar za ispitivanje proizvoda je od 29.11.2005.godine, akreditovana laboratorija za ispitivanje proizvoda prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2001. Tokom 2020. godine, obnovljena je akreditacija po zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017. 
 
 
Upitnik za praćenje zadovoljstva korisnika usluge
 

 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Važniji linkovi

Pratite nas