Laboratorija za primarne etalone osnovnih električnih veličina,
ML 01

 


Laboratorija ima ovlašćenje Ministarstva odbrane za etaloniranje etalona i merila iz oblasti: 

  • Jednosmerni i naizmenični električni napon,
  • Jednosmerna i naizmenična električna struja,
  • Električna otpornost,
  • Električna kapacitivnost,
  • Električna induktivnost i
  • Odnos deljenja jednosmernog i naizmeničnog napona.
  

ML-01 je osposobljena za etaloniranje vrhunskih etalona i merila kao što su: Vestonove ćelije, kalibratori jednosmernog i naizmeničnog napona, AC/DC etaloni i termopretvarači, multimetri, voltmetri, ampermetri, ommetri, mostovi za induktivnost, kapacitivnost i otpornost, etaloni otpornosti, kapacitivnosti i induktivnosti, merači izobličenja, kilovoltmetri i drugo (obim akreditacije).

 

Izvod iz obima akreditacije

VELIČINA

MERNI OPSEG

Jednosmerni el.napon

0,1 mV do 100 kV

Jednosmerna el.struja

10 pA do 200 A

Naizmenični el.napon

1 mV do 50 kV

Naizmenična el.struja

30 μA do 11 A

Odnos jednosmernih el. napona

1 : 1 do 107 : 1

Odnos naizmeničnih el.napona

1 : 1 do 107 : 1

Električna otpornost

1 mW do 10 TW

Električna kapacitivnost

100 fF do 10 mF

Električna induktivnost

1 mH do 1000 H

 

Laboratorija je akreditovana od strane ATS prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 za etaloniranje etalona i merila. Obim akreditacije dat je u linku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Važniji linkovi

Pratite nas