Laboratorija za primarne etalone osnovnih neelektričnih veličina ML 03


Laboratorija ima ovlašćenje Ministarstva odbrane za pregled etalona i merila iz oblasti:
 
  • pritisak,
  • temperatura,
  • relativna vlažnost,
  • ubrzanje kod vibracija,
  • zvučni pritisak i
  • dužina.
 
Laboratorija je osposobljena da vrši etaloniranje etalona i merila kao što su: mikrometri, pomična merila, dubinomeri, tegovi, vage sa neautomatskim funkcionisanjem, vage sa automatskim i poluautomatskim funkcionisanjem, akcelerometri, vibrometri, manometri, barometri, barografi, visinomeri, termometri, termografi, termohigrografi, termohigrobarometri, kalibracione peći, termostatirana kupatila, klima komore, higrometri, higrografi, merni mikrofoni, merila nivoa buke, merila broja obrtaja i dr.

 

 

Izvod iz obima akreditacije

VELIČINA

MERNI OPSEG

Dužina

0,5 mm  dо  320 mm

Masa  

1 mg  dо  100 kg

Ubrzanje pri kružnom kretanju         

1 m·s-2 dо 160 m·s-2

Brzina obrtanja          

10 min-1 dо 300000 min-1

Ugaona brzina             

2 º/s dо 600 º/s

Osetljivost akcelerometara    

1 pC/m·s-2  dо  1 nC/m·s-2

Ubrzanje kod vibracija

1 m·s-2  dо  1 km·s-2

Pritisak           

-100 kPa  dо  120 МPa

Temperatura   

-183 oC  dо  1100 oC

Relativna vlažnost

10 % RV  dо  100 % RV

Osetljivost mikrofona u odnosu na 1 V/

-60 dB  dо  -20 dB

Zvučni pritisak u odnosu na 20 m

10 dB  dо  160 dB

 

 Laboratorija je akreditovana od strane ATS prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 za etaloniranje etalona i merila. Obim akreditacije dat je u linku.

 

 

 

 

 

 

 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Važniji linkovi

Pratite nas