Konferenciji o testiranju i ocenjivanju naoružanja u Italiji

01. 12. 2014

Na osnovu naređenja Ministra odbrane, dva pripadnika TOC su učestvovala na „Konferenciji o testiranju i ocenjivanju naoružanja“ u organizaciji Evropske odbrambene agencije (EDAEuropean Defense Agency), koja je održana 25. i 26.11.2014. godine u Opitnom centru armije Italije – CEPOLISPE (Ćepolispe). CEPOLISPE je akronim od Centro Polifunzionale di Sperimentazione del Esercito.

Važno je istaći da je ovo bila prva Evropska konferencija posvećena ispitivanju i evaluaciji naoružanja i vojne opreme, što znači da smo uključeni u sam početak jednog procesa u okvirima Evropske unije. Republika Srbija i Švajcarska su bile jedine zemlje učesnice Konferencije, koje nisu članice Evropske unije.

Bitni zaključci i saznanja sa konferencije, ogledaju se u sledećem:

  • Kada su u pitanju opitni centri Evropske unije, postavljen je prvi cilj ove zajednice, a to je: „da vidiš i prepoznaš sposobnosti drugih i drugi da vide tvoje sposobnosti za ispitivanje i evaluaciju naoružanja i vojne opreme“;
  • U toku Konferencije više puta je isticana potreba za harmonizacijom standardizacije u okviru Evropske unije, čime bi se omogućilo jasno i merljivo iskazivanje zahteva kvaliteta, i definisanje poznatih i validovanih metoda ispitivanja;
  • Učesnici konferencije su ukazivali na ekonomske posledice prevelikog broja različitih tipova sredstava iste namene u Evropskoj uniji. Isticana je potreba da se vrši unifikacija i tipizacija sredstava NVO na prostoru EU, pre svega kroz razvoj unificiranih platformi;
  • Evropska odbrambena agencija će podržavati opitne centre podrškom projekata koje vode opitni centri, podrškom osnivanja mreže centara i baze njihovih sposobnosti za ispitivanje, podrškom „pametnim“ ulaganjima i obezbeđenjem alata kao što su: baza podataka DTEB, CODABA, EDSTAR, EDSIS i imenik evropske industrije.

Bez obzira što je konferencija tematski bila posvećena „ispitivanju i evaluaciji sredstava NVO“, ona je obuhvatila i širi kontekst problema u procesu opremanja vojske u zemljama članicama EU.

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Važniji linkovi

Pratite nas