Nadzorno ocenjivanje Sektora za metrologiju od strane Akreditacionog tela Srbije

14. 02. 2017

Dana 27.01.2017. godine Akreditaciono telo Srbije je izvršio prvo, redovno nadzorno ocenjivanje Sektora za metrologiju Tehničkog opitnog centra prema zahtevima standarda SRPS ISO IEC 17025:2006, na kome je Sektor dokazao kompetentnost bez neusaglašenosti. Na ovaj način je uspešno nastavljen 3. ciklus akreditacije, po nepreomenjenom obimu akreditacije, tako da Tehnički opitni centar može nastaviti sa pružanjem usluga etaloniranja opreme za merenje električnih i neelektričnih veličina iz svog obima ovlašćenja u laboratorijama ML-01, ML-02 i ML-03.

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Važniji linkovi

Pratite nas