Odbrana doktorske disertacije kapetana Nenada Munića

08. 09. 2017

 

Dana 07.09.2017. godine na Elektrotehničkom fakultetu - Univerziteta u Beogradu, kp Nenad Munić odbranio je doktorsku disertaciju na temu “Određivanje karakteristika elektromagnetske emisije uređaja merenih u faradejevom kavezu pomoću tehnike obrade retkih signala”, pred komisijom u sastavu:dr Marija Stevanović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragan Olćan, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Aleksandar Kovačević, naučni saradnik, Tehnički opitni centar, dr Zlatan Stojković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Antonije Đorđević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu.

Ostvareni naučni doprinos ove disertacije se ogleda u razvoju nove metode koja omogućava da se na osnovu skalarnih merenja, pomoću ekvivalentnih dipola, primenom tehnike obrade retkih signala u Faradejevom kavezu, odredi električno polje koje taj izvor zrači u slobodnom prostoru. To stvara mogućnost da se merenja u Faradejevom kavezu mogu uspešno korelisati sa odgovarajućim merenjima na otvorenom mernom mestu. Time nova metoda omogućava upotrebu Faradejevog kaveza kao jeftine alternative standardizovanim mernim mestima za ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti, kao što su (polu)anehoične sobe i otvoreni merni prostor. Nova metoda, u odnosu na standardizovani merni postupak u reverberacionim sobama, omogućava uspešno merenje uređaja na frekvencijama koje su ispod najniže upotrebljive frekvencije reverberacione komore, kao i ispod najniže rezonantne frekvencije kaveza. To je omogućeno korišćenjem svih prednosti složenog prostiranja signala u Faradejevom kavezu (eng. multipath).
 

 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Važniji linkovi

Pratite nas