Poseta delegacije ABH Odbrambenog instituta Češke Republike

19. 11. 2015

 

Tehnički opitni centar posetila je dvočlana delegacija ABH Odbrambenog instituta iz Univerziteta odbrane Češke Republike koju su činili potpukovnik prof. dr Stanislav Florus i potpukovnik prof. dr Pavel Otrisal. Aktivnost je realizovana prema Planu MVS za 2015. godinu pod okriljem NATO DEEP programa, u okviru saradnje Univerziteta odbrane R. Srbije i Univerziteta odbrane Češke Republike.

Cilj posete TOC bio je sagledavanje kapaciteta i mogućnosti u oblasti ispitivanja naoružanja i vojne opreme, posebno u domenu ABH zaštitne opreme. Gostima su prezentovani rezultati načnoistraživačkog rada  na razvoju metodologije ispitivanja zaštitnih svojstava i fiziološke podobnosti novog tipa izolirajućeg NHB zaštitnog kombinezona. Tokom posete prikazan je deo laboratorijskih kapaciteta Sektora za elektroniku u oblasti ispitivanja otpornosti zaštitnih materijala na klimomehaničke uticaje i uticaje okoline (delovanje plesni, korozivne atmosfere i uticaja vode).

Predstavnici ABH Odbrambenog instituta Češke Republike iskazali su interes za nastavak i unapređenje započete saradnje u oblasti ispitivanja materijala i opreme ABHO kroz zajednički istraživački projekat čija se realizacija očekuje u 2016. godini.

      

 
 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Važniji linkovi

Pratite nas