Tehnički opitni centar - Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti

12. 04. 2012

U skladu sa Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti i Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja registara koji se odnose na tehničke propise, rešenjem Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja od 12. marta 2012. godine, Tehnički opitni centar je upisan u registar imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti pod jedinstvenim registarskim brojem I 008.

 
Rešenje se odnosi na: uređaje informacionih tehnologija, mašine koje se pogone motorima sa unutrašnjim sagorevanjem, industrijske i naučne radio frekvencijske uređaje, aparate za domaćinstvo, električne aparate i slične uređaje.
 
Obim imenovanja obuhvata pregled tehničke dokumentacije sa izdavanjem izjave o usaglašenosti sa svim bitnim zahtevima i pregled tehničke dokumentacije sa izdavanjem potvrde o usaglašenosti sa svim bitnim zahtevima, u skladu sa pravilnicima.

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Važniji linkovi

Pratite nas