ISPITIVANjA

 
Tehnički opitni centar je kadrovski osposobljen i tehnički opremljen da može izvršiti širok spektar ispitivanja tehničkih proizvoda u raznim oblastima.
Za pojedina ispitivanja tehničkih proizvoda Tehnički opitni centar je akreditovana laboratorija prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2001.
 

 

Ispitivanja koja Tehnički opitni centar vrši kao akreditovana laboratorija

 

 
Redni
broj
Predmet ispitivanja (materijal/proizvod)
Oblast ispitivanja
Vrsta ispitivanja ili karakteristika koja se meri (opseg merenja; merna nesigurnost)
Metoda ispitivanja (pravilnik, standard, validovana metoda)
1.
Šlemovi za zaštitu u industriji
Ispitivanje udarom
1.
Ispitivanje apsorpcije udara, metoda 4.5
SRPS Z.B1.031:1978-10-28
Mehanička ispitivanja
2.
Ispitivanje otpornosti prema probijanju, metoda 4.6
3.
Ispitivanje bočne krutosti, metoda 4.9
Termička ispitivanja
4.
Ispitivanje zapaljivosti, metoda 4.7
Električna ispitivanja
5.
Ispitivanje elektroizolacionih svojstava, metoda 4.8
2.
Šlemovi za vozače motornih vozila i padobrance
Ispitivanje udarom
6.
Ispitivanje ublažavanja udara, metoda 4.2.5
SRPS Z.B1.032:1982-08-07
Mehanička ispitivanja
7.
Ispitivanje otpornosti prema probijanju, metoda 4.2.6
8.
Ispitivanje bočne krutosti, metoda 4.2.9
Termička ispitivanja
9.
Ispitivanje zapaljivosti, metoda 4.2.7
Električna ispitivanja
10.
Ispitivanje elektroizolacionih svojstava, metoda 4.2.8
3.
Šlemovi za vatrogasce
Ispitivanje udarom
11.
Ispitivanje ublažavanja udara, metoda 5.1
SRPS Z.B1.400:1982-08-07
Mehanička ispitivanja
12.
Ispitivanje otpornosti prema probijanju, metoda 5.2
13.
Ispitivanje bočne krutosti, metoda 5.5
Termička ispitivanja
14.
Ispitivanje zapaljivosti, metoda 5.3
Električna ispitivanja
15.
Ispitivanje elektroizolacionih svojstava, metoda 5.4
4.
Ručni i prevozni aparati za gašenje požara
Mehanička ispitivanja
16.
Ispitivanja vibracijama, metoda 3.1
SRPS Z.C2.022:1980-01-10
17.
Ispitivanje efikasnosti gašenja, metoda 3.2
18.
Merenje dometa mlaza i vremena neprekidnog pražnjenja, metoda 3.3
19.
Merenje količine pene, metoda 3.4
20.
Ispitivanje izdržljivosti pod pritiskom, metoda 3.5
21.
Ispitivanje nepropustljivosti, metoda 3.6
22.
Ispitivanje sigurnosne naprave, metoda 3.7
5.
Električni aparati, uređaji, postrojenja i druge naprave
Elektromagnetska kompatibilnost
23.
Merenje napona smetnji, tačka 4
SRPS N.N0.908:1988-10-30
24.
Merenje snage smetnji, tačka 5
25.
Merenje jačine polja smetnji, tačka 6
26.
Merenje slabljenja smetnji, tačka 7
6.
Industrijski, naučni i medicinski uređaji
Elektromagnetska kompatibilnost
27.
Merenje na ispitnom mestu, tačka 8
SRPS N.N0.901:1991-11-17
(CISPR 11:1990)
28.
Merenje polja zračenja, tačka 9
29.
Merenje na mestu korišćenja, tačka 10
 
 Vrh^

 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Važniji linkovi

Pratite nas