IZBOR U NAUČNA I ISTRAŽIVAČKA ZVANjA
 

Na osnovu člana 146. Zakona o vojnim školama i vojnim naučno-istraživačkim ustanovama (Službeni list SRJ br. 80/94 i 74/99) i člana 32. Statuta TOC-a (Službeni vojni list br. 21/1998), Naučno veće TOC-a na svojim sednicama donosi odluke o izboru ili reizboru u naučna i istraživačka zvanja. Navedene odluke o izboru/reizboru u naučna zvanja se dostavljaju Upravi za strategijsko planiranje SPO MO na potvrđivanje od strane MO, a isti se samo obaveštavaju o sprovedenom procesu izbora/reizbora u istraživačka zvanja pripadnika TOC-a i lica iz ostalih institucija.

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Važniji linkovi

Pratite nas