P1040278.jpg

Provera i ocenjivanje Sistema menadžmenta kvaliteta

22. 10. 2010

Dana 22. oktobra 2010. godine u Tehničkom opitnom centru je izvršena  nadzorna provera resertifikovanog Sistema menadžmenta kvalitetom, prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008, od strane ocenjivačkog tela A.D. "Kvalitet" iz Niša. Ocenjivački tim od četiri člana je izvršio nadzor uvedenog Sistema menadžmenta kvaliteta u svim organizacijskim celinama Tehničkog opitnog centra na sve tri lokacije - Beogradu, Batajnici i Nikincima.

 

Predmet provere su bili: poštovanje propisanih procesa i aktivnosti, njihova dokumentovanost, praksa i zapisi kao objektivni dokazi. Kriterijumi provere su bili: Standard 9001:2008, Poslovnik, postupci i zapisi. Tehnički opitni centar je pozitivno ocenjen, nisu konstatovane neusaglašenosti, čime je važnost sertifikata SRPS ISO 9001: 2008 produžena i za naredni period.

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Važniji linkovi

Pratite nas