УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА, КОНТРОЛИСАЊА, СЕРТИФИКАЦИЈЕ ТЕХНИЧКИХ ПРОИЗВОДА И ЕТАЛОНИРАЊА И ПРЕГЛЕДА МЕРНЕ ОПРЕМЕ


УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА И СЕРТИФИКАЦИЈЕ ОБУХВАТАЈУ:
-Испитивање и сертификација шлемова за заштиту у индустрији
-Испитивање шлемова за возаче моторних возила и падобранаца
-Испитивање и сертификација шлемова за ватрогасце
-Испитивање и сертификација ручних и превозних апарата за гашење пожара
-Испитивања електромагнетске компатибилности за индустријске научне и медицинске радиофреквенцијске уређаје
-Испитивања електромагнетске компатибилности за уређаје информационе технологије
-Испитивања електромагнетске компатибилности за електричне апарате за домаћинство, електричне алате и сличне уређаје
-Испитивања електромагнетске компатибилности за карактеристике радио сметњи возила, пловила и машине које се погоне моторима са унутрашњим сагоревањем
 
Детаљан обим услуге Акредитоване лабораторије за испитивање производа према SRPS ISO/IEC 17025 можете преузети овде.
Детаљан обим услуге Акредитованог сертификационог тела према SRPS EN 45011 можете преузети овде.
 
УСЛУГЕ КОНТРОЛИСАЊА ОБУХВАТАЈУ:
-Контролисање безбедносно-техничких карактеристика моторних и прикључних возила за транспорт опасних материја
-Контролисање димензија, укупне масе и осовинског оптерећења возила моторних и прикључних возила
-Контролисање буке животне средине
-Контролисање осветљености радне површине
 
Детаљан обим услуге Акредитоване контролне организације према SRPS ISO/IEC 17020 можете преузети овде.
 
УСЛУГЕ ЕТАЛОНИРАЊА И ПРЕГЛЕДА МЕРНЕ ОПРЕМЕ ОБУХВАТАЈУ:
 
 Е-06 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
 Једносмерни напон
 Наизменични напон
 Једносмерна струја
 Наизменична струја
 Електрична отпорност
 Електрична капацитивност
 Електрична индуктивност
 Однос једносмерног напона
 Однос наизменичног напона
 AC/DC трансфер
 Високонапонске величине
 Изобличење
 E-07 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, HF
 E-19 ВРЕМЕ И ФРЕКВЕНЦИЈА
 Време
 Фреквенција
 E-01 УБРЗАЊЕ, БРЗИНА, ПОМЕРАЈ
 Вибрације
 Е-02 АКУСТИКА И УЛТРАЗВУК
 Звучни притисак
 Е-18 ТЕМПЕРАТУРА
 Температура
 
Детаљан обим услуге Акредитоване лабораторије за еталонирање и преглед мерне опреме према SRPS ISO/IEC 17025 можете преузети овде.

 

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас