Delegacija Češke u poseti TOC-u

02. 11. 2011

Četvoročlana delegacija Ministarstva odbrane Republike Češke na čelu sa gospodinom dr Liborom Soumar iz Naučnoistraživačkog instituta za fiskulturu i sport, koja boravi u zvaničnoj poseti Ministarstvu odbrane Republike Srbije i Vojsci Srbije, posetila je 02. novembra 2011. godine Tehnički opitni centar. Goste iz Češke je primio major dr Radovan Karkalić, pomoćnik direktora za naučnoistraživački rad, sa saraddnicima koji ih je upoznao sa osnovnim delatnostima naše kuće i mogućnostima ispitivanja sredstava naoružanja i vojne opreme, sa težištem na sredstvima ABHO.

Osnovna tema razgovora je bila mogućnost saradnje u oblasti atomskobiološkohemijske odbrane, a pogotovu u domenu razvoja i ispitivanja sredstava za  ovu namenu. U okviru samih razgovora gostima je prezentovan projakat "Unapređenje fiziološke podobnosti pripadnika Vojske Srbije u uslovima visokih ambijentalnih temperatura i primene visokotoksičnih materija", koji se trenutno realizuje u Tehničkom opitnom centru.

Tokom razgovora zaključeno je da je u narednom periodu neophodno nastaviti saradnju kroz konkretne oblike saradnje, a pre svega kroz zajedničko učešće na ovom projektu prilikom terenskih ispitivanja tokom leta 2012. godine u Republici Srbiji.

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Važniji linkovi

Pratite nas