USLUGE ISPITIVANjA, KONTROLISANjA, SERTIFIKACIJE TEHNIČKIH PROIZVODA I ETALONIRANjA I PREGLEDA MERNE OPREME

 

USLUGE ISPITIVANjA I SERTIFIKACIJE OBUHVATAJU:

-Ispitivanje i sertifikacija šlemova za zaštitu u industriji
-Ispitivanje šlemova za vozače motornih vozila i padobranaca
-Ispitivanje i sertifikacija šlemova za vatrogasce
-Ispitivanje i sertifikacija ručnih i prevoznih aparata za gašenje požara
-Ispitivanja elektromagnetske kompatibilnosti za industrijske naučne i medicinske radiofrekvencijske uređaje
-Ispitivanja elektromagnetske kompatibilnosti za uređaje informacione tehnologije
-Ispitivanja elektromagnetske kompatibilnosti za električne aparate za domaćinstvo, električne alate i slične uređaje
-Ispitivanja elektromagnetske kompatibilnosti za karakteristike radio smetnji vozila, plovila i mašine koje se pogone motorima sa unutrašnjim sagorevanjem
 
Detaljan obim usluge Akreditovane laboratorije za ispitivanje proizvoda prema SRPS ISO/IEC 17025 možete preuzeti ovde.
Detaljan obim usluge Akreditovanog sertifikacionog tela prema SRPS EN 45011 možete preuzeti ovde.
 
USLUGE KONTROLISANjA OBUHVATAJU:
-Kontrolisanje bezbednosno-tehničkih karakteristika motornih i priključnih vozila za transport opasnih materija
-Kontrolisanje dimenzija, ukupne mase i osovinskog opterećenja vozila motornih i priključnih vozila
-Kontrolisanje buke životne sredine
-Kontrolisanje osvetljenosti radne površine
 
Detaljan obim usluge Akreditovane kontrolne organizacije prema SRPS ISO/IEC 17020 možete preuzeti ovde.
 
USLUGE ETALONIRANjA I PREGLEDA MERNE OPREME OBUHVATAJU:
 
 E-06 ELEKTROTEHNIKA
 Jednosmerni napon
 Naizmenični napon
 Jednosmerna struja
 Naizmenična struja
 Električna otpornost
 Električna kapacitivnost
 Električna induktivnost
 Odnos jednosmernog napona
 Odnos naizmeničnog napona
 AC/DC transfer
 Visokonaponske veličine
 Izobličenje
 E-07 ELEKTROTEHNIKA, HF
 E-19 VREME I FREKVENCIJA
 Vreme
 Frekvencija
 E-01 UBRZANjE, BRZINA, POMERAJ
 Vibracije
 E-02 AKUSTIKA I ULTRAZVUK
 Zvučni pritisak
 E-18 TEMPERATURA
 Temperatura
 
Detaljan obim usluge Akreditovane laboratorije za etaloniranje i pregled merne opreme prema SRPS ISO/IEC 17025 možete preuzeti ovde.

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas