SERTIFIKACIONO TELO
 
Tehnički opitni centar je, rešenjem Akreditacionog tela Srbije broj 04-012 od 26.12.2005.godine, akreditovano Sertifikaciono telo za sertifikaciju tehničkih proizvoda prema zahtevima standarda SRPS EN ISO/IEC 17065.
 
 
 
Sertifikat
 


   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Važniji linkovi

Pratite nas